Årsmøde og generalforsamling 2024

Nedenfor kan du downlade fuldmagt til generaltforsamlingen, og senere kandidatbeskrivelser, samt den formelle dagsorden. 

 

Nu er det igen blevet tid til generalforsamling og årsmøde i Business Horsens, som byder på en aften med spisning, netværk, samt et inspirerende indlæg om netværksarbejde.

 Arrangementet afholdes i år i Håndværkerforeningens smukke Teatersal.

Program

Kl. 16:30 Dørene åbnes, registrering, netværk, kaffe og noget sødt. 

Kl. 17:00 Velkomst

 

Generalforsamling

Kl. 17:15 Generalforsamlingen indledes

Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægterne:

 Vær opmærksom på at hvis du har forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal disse være indleveret til sekretariatet senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Vores vedtægter tilskriver ligeledes at kandidatforslag skal være indsendt til sekretariatet senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt råde over mere end 5 stemmer i alt. Fuldmagtsskabelon kan hentes på vores hjemmeside

Senest 2 uger før generalforsamlingen udsender bestyrelsen den endelige dagsorden for generalforsamlingen, herunder med angivelse af navnene på de personer, der er indstillet til nyvalg eller genvalg til bestyrelsen eller detailhandelsudvalget.  

Kl. 18:15 Generalforsamling afsluttes.

Gæster, der ikke deltager i middagen, forlader lokalet.

 

Program for årsmødet

Kl. 18:30 Indlæg fra netværksinspirator, Susanne Flintholm

Susanne Flintholm, netværksinspirator, vil på årsmødet inspirere os til, hvordan vi arbejder professionelt og nysgerrigt med erhvervsnetværket. Der er nemlig nogle grundlæggende spilleregler, som medsikrer netværksværdi og dermed stærke relationer, som sætter så mange kompetencer som muligt i spil.

Glæd jer – det bliver lærerigt og udviklende!

Kl. 19:00 Tapas & netværk

Håndværkerforeningen serverer netværksvenlig tapas. 

Kl. 20:30 Tak for i aften 

 

Læs mere via tilmeldingslinket i kolonnen til højre. 

Downloads

Fuldmagt