Human Business: Hvem passer på HR & Hvordan passer HR på sig selv?

Netværket Human Business mødes denne gang hos Business Horsens, til oplægget "Hvem passer på HR & Hvordan passer HR på sig selv?".

Program:

  • 08.15: Ankomst og morgenmad
  • 08:30 – 09.30: Eksternt indlæg & dialog: ”Hvem passer på HR & Hvordan passer HR på sig selv?” v/Erhvervspsykolog Anne-Mette Holst.
    Læs om Anne-Mettes arbejde her
  • 09.30 – 11.00: Drøftelse af indlæg, bordet rundt, netværk & sparring
  • 11:00 - 11:15: Opsamling og tak for i dag

Kontakt den netværksansvarlige Mia N. Gregersen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om netværket.