Grøn omstilling

Som virksomhedsejer er det ikke længere nok at have fokus på, at din virksomhed er omkostningseffektiv og tjener penge. Du skal også have fokus på, at det sker på en måde, som tager hensyn til ressourceforbrug, dine medarbejders trivsel og sociale rettigheder.

I fremtiden er der i stigende grad behov for grønne løsninger i hele værdikæden. Det er nemlig både noget, dine kunder og potentielle nye medarbejdere har fokus på.

Hvis dine kunder ikke allerede nu stiller krav om ”dokumenteret” bæredygtighed ved indkøb af varer og ydelser, så kommer de til det i fremtiden - og nye medarbejdere fravælger i stigende grad job i virksomheder, som ikke har en grøn profil.

Grøn omstilling af en virksomhed er ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden, og det kræver, at man er villig til at lave forandringer i sin virksomhed. Men der findes både ordninger, der kan give dig økonomisk støtte, samt vejledning til hvordan du bedst og smartest sætter ind for at gøre din virksomhed grønnere.

Vil du have tilskud til grøn omstilling?

"Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland" - forkortet ECSMV - er et projekt, som har sigte på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.

Virksomheder, der deltager i projektet, kan modtage op til 57.375 kr. i tilskud til rådgivning til udvikling af en forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder.

Efterfølgende kan virksomheder, der har udviklet en grøn forretningsmodel, modtage investeringstilskud til implementering af den grønne forretningsmodel. Tilskuddet udgør 32% af investeringssummen, dog maks. 200.000 kr.