Østbirk Bygningsindustri A/S

Byggeri, byggekomponenter

Østbirk Bygningsindustri A/S

VELUX, ovenlysvinduer

Den årlige Teknologi konference med fokus på forskellige brancher, var naturlig for VELUX at deltage i og bakke op om. Business Horsens' inspirerende måde at facilitere dette på og deres fokus på hvad fremtidens teknologier betyder for erhvervslivet spiller naturligt ind i vores egen dagsorden

Velux (Østbirk Bygningsindustri), Kristian Justesen, Fabriksdirektør