A20

Vil du netværke med andre ligesindede og dygtige erhvervskvinder? Nogen, der ligesom dig kan lide at gå på arbejde og har ambitioner med det? Har du et stort netværk – bare ikke lokalt? A20 - De Skarpe Kvinders Vidensklub er skabt for, at vi kan inspirere hinanden, udveksle viden og ideer om relevante emner samt give hinanden værdi på både det personlige og faglige plan.

Vi lægger vi vægt på, at der skal være tid til at netværke og lære hinanden godt at kende. Vi har ikke fastlagt et program for møderne. Det bliver vi enige om i gruppen hen ad vejen. Én ting ligger dog fast: Der skal være tid til at vi kan tale sammen om løst og fast. 

Vi lægger op til, at møderne holdes på skift hos deltagerne. Der er plads til 20 deltagere, så der altid er plads til den gode, tætte dialog.

 

Læs mere og tilmeld dig Vidensklubben her