De Grønne Hjerner

Har du råd til den grønne omstilling?

Hvad betyder grøn omstilling for din forretning?

Grøn omstilling er kun i sin opstartsfase. Corona-pandemi og dernæst krigen i Ukraine med efterfølgende energikrise har måske flyttet fokus for en stund, men ikke fjernet grøn omstilling fra dagsordenen. Energikrisen har måske netop været medvirkende til at grøn omstilling er endnu mere presserende.

Derudover kommer nationale og internationale lovkrav, EU-rapporteringskrav, forbrugerkrav og FNs henstillinger om øjeblikkelig handling - alt sammen medvirkende til at øge presset for den grønne omstilling – også for virksomheder i Horsens og omegn.

Alt sammen noget der vil påvirke din forretning de kommende år.

I De Grønne Hjerners vidensklub kan du blive klogere og være med til at sætte agendaen

 • Her får du mulighed for at tænke nyt, sparre og vidensdele med andre virksomheds- og ejerledere
 • Inspiration til hvordan du arbejder med emnet hjemme i din virksomhed
 • Viden om hvordan andre arbejder med den grønne omstilling/temaer
 • Netværk i særklasse. Klubben mødes 6 gange om året med fokus på Grøn/bæredygtig-vidensdeling, virksomhedsbesøg samt inspiration og netværk

Business Horsens sætter rammerne, du kommer med indholdet
På nogle af klubmøderne vil der være emnerelevante inspiratorer

Du bestemmer dine gevinster
Jo mere du giver, jo mere inspiration vil du få til din produktion, dit produkt, dine medarbejdere, samt til hvordan du kan være med til at tage nye skridt i den bæredygtige retning.
I De Grønne Hjerner kan du sammen med andre diskutere erfaringer og muligheder for at nå jeres virksomheders grønne mål. 

 • Det er helt lavpraktisk
 • Hvordan undgår du Grennwashing?
 • Hvordan tiltrækker du nye medarbejdere?
 • Hvordan finder du nye udviklingsmuligheder, der påvirker din bundlinje?
 • Der er mulighed for at du kommer til at sætte andre standarder for din markedsføring
 • Hjælp og inspiration til dit næste skridt i den grønne omstilling
 • Kort sagt: Du får vidensdeling, inspiration og netværk 6 gange om året
   

Har du råd til ikke at være med?
 

Bemærk
Vi har fokus på vidensdeling, inspiration og netværk!
Derfor er det vigtigt, at gøre opmærksom på at, det IKKE er et salgsnetværk.
 

Temaer

Da der er fokus på at de emner, vi tager op, skal være både aktuelle og relevante for vidensklubbens medlemmer, er det væsentligt at nævne at temaerne bliver tilpasset løbende. Inputs fra vidensklubbens medlemmer er meget velkomne. Tidligere møder i vidensklubben har foregået følgende steder og med nedenstående som tema:

Juni 2023: Horsens Bioenergi
Emne: Grøn transport – Virksomhedsbesøg hos Horsens Bioenergi

"I Danmark foregår en stor del af godstransporten via lastbiler". Derfor er det afgørende at få den sektor med i den grønne omstilling.
Men hvad er det man skal kigge efter når man som virksomhed står over for valget af nye transportformer?

Vi var omkring spændende emner som:

 • Horsens Bioenergis egen biogaslastbil (der kører på affaldsprodukter)
 • Den helt nye bioenergi-tankstation, der helt sikkert også var et besøg værd
 • Samt hørte om det nye anlæg, der producerer flydende biogas og nedkøler CO2

Krydret med et oplæg omkring El-lastbiler, der jo er en konkurrent til biogassen. 
 

August 2023: Haarup Maskinfabrik
Virksomhedsbesøg Haarup Maskinfabrik v/ Silkeborg

Haarup Maskinfabrik er en familieejet virksomhed, der producerer stålkonstruktioner til betonfabrikker rundt i verden. Virksomheden blev stiftet i 1964 og har i dag 110 medarbejdere i Silkeborg og Nordamerika.

I 2016 påbegyndte fabrikken og adm. direktør, Hans Christensen, en række grønne tiltag, som vi skal høre mere om bl.a. via rundvisning på stedet.

Vi var omkring spændende emner som:

 • Hvordan Haarup Maskinfabrik blev grønnere
 • Hvilke resultater de har oplevet via deres grønne investeringer
 • Resultatet samt de afledte effekter af deres grønne investeringer: Elektrificering, energibesparelser, grøn elektricitet ect.

FIND ALLE VORES SPECIFIKKE EVENTS HER
 

Forslag til kommende temaer:

 • Grønt byggeri og biodiversitet i arkitektur
 • S i ESG: Hvordan sætter vi mål for udvikling fremfor afvikling?
 • Grøn produktudvikling: produktion, detailplanlægning og grønne symbioser
 • Grøn dataindsamling - fordele og ulemper ved Excel og betalingssystemer 
   

KONCEPTET BAG VIDENSKLUBBERNE

Vidensklubben gør det let at møde andre gode fagfolk. Her kan du udveksle erfaringer, udfordringer og løsninger med folk i samme båd. Du styrker dit lokale netværk, får nye relationer i byen og måske nye samarbejder.

Her i Horsens har vi tradition for et stærkt fællesskab blandt erhvervsdrivende. Med over 700 medlemsvirksomheder, mere end 23.000 arbejdspladser, er Business Horsens et af landets stærkeste erhvervsnetværk. Det netværk kan du også blive en del af. 

Nogle emner, der tidligere har været på dagsordenen, havde overskrifterne: 

 • Hvordan bliver en servicevirksomhed grøn?
 • Hvordan kommunikerer man om bæredygtighed og undgår greenwashing?
 • Hvordan affaldssorterer man i praksis, og hvad sker der med fraktionerne? 
 • Hvordan bruger man adfærdsdesign, så man fremmer implementeringen af bæredygtighed? 
 • Klimaklar produktion
 • Hvordan kan du optimere din produktion digitalt?