Genudbud af Horsens Kommunes vedligeholdelsesopgaver 

Dialogmøde - invitation til lokale håndværkere, arkitekter, ingeniører, landmålere og andre i byggebranchen.

Med udgangen af 2022 udløber den eksisterende rammeaftale for Horsens Kommunes Ejendomscenters køb af vedligeholdelsesopgaver. Horsens Kommune indbyder derfor alle med interesse i at blive leverandør af vedligeholdelsesopgaver til dialogmøde om det kommende udbud.

På mødet vil en gennemgang af den eksisterende rammeaftale, tildelingskriterier mm. danne afsæt for en dialog om evt. ønsker til justeringer i det kommende udbud, hvor der også er et ønske om et mere grønt fokus.
 
Horsens Kommune ønsker konkrete input fra byggebranchen, hvordan vi bedst tilrettelægger det kommende udbud, som forventes fx at indeholde tømrer-snedker arbejde, elektrikerarbejde, VVS-arbejde, malerarbejde, murerarbejde, hovedentreprise, ventilationsarbejder, ventilationsservice og anlægsentreprenørarbejder.
 
På mødet deltager Horsens Kommunes ejendomschef Malene Østlund, indkøbschef Jesper Langkjær, leder af erhverv og turisme Jeppe Keller samt direktør i Business Horsens, Tim Haarbo. 
 
Der vil være god tid til spørgsmål og dialog.