Bestyrelsens beretning 2016

Vi stiller skarpt og skruer op for erhvervsindsatsen

Tilbageblik på et turbulent år

Det er svært at spå, specielt om fremtiden, som den gode Storm P. engang sagde.Men det vil jeg nu sige, lykkedes mig, da jeg stod her foran jer medlemmer for godt et år siden og aflagde bestyrelsens beretning.

Mit budskab var dengang, at vi gik et begivenhedsrigt år i møde, med fusionen mellem Business og CityHorsens, udvikling af en ny strategi for den nye, samlede forening og en ambition om at være den stærkeste erhvervsorganisation i DK.

Og begivenhedsrigt blev det. Men jeg tror ikke, at nogen kunne have forudset, helt hvor turbulent et år, vi faktisk ville få!

I marts sidste år tog vi hul på en ambitiøs strategi proces, hvor vi inviterede jer medlemmer til at deltage og lægge sporene for de kommende års arbejde i BusinessHorsens.

Vi kunne med stor glæde konstatere, at I medlemmer bakkede op, var engagerede og havde mange konstruktive idéer til, hvordan jeres medlemsforening i fremtiden skal virke. Vi fik lagt rigtig positivt fra land og skitseret nogle overordnede linjer for foreningens fremtidige retning. Det kommer jeg tilbage til om lidt.

I maj måned måtte vi sige farvel til erhvervschef Torben Busk, som valgte at gå på pension. Det satte helt naturligt processen på stand-by i en periode. En periode som vi, for nu at være ærlige, ikke havde forventet ville vare så længe.

Vi valgte at ansætte bestyrelsesmedlem Jens Eybye som interim chef, og Jens Eybye stoppede i primo december pga. nyt arbejde.

Det betyder, at 2016 har været et år præget af forandring. En fusion, en ny strategi, implemetentering af en række nye it-systemer og en periode med en midlertidig ledelse, der blev længere, end jeg havde ønsket. En fusion alene er en stor transformation, der tager kræfter i en organisation og det samme kan jeg sige om en ny strategi, en ny leder og nye it-systemer.

Det har kræver sit af BusinessHorsens, som det ville af de fleste organisationer og der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg er glad for, at vi nu begynder at se fremad.

Den 1. februar i år, hvor vi kunne sige velkommen til vores nye erhvervsdirektør Signe Marie Smidt. Det er kun knap to måneder siden, og jeg kan med slet skjult begejstring sige, at vi allerede nu arbejder på højtryk med udviklingen internt og eksternt.

Og det leder mig som lovet tilbage til foreningens fremtidige retning.

Strategi 2016-2020

Jeg vil gerne slå fast, at BusinessHorsens er en medlemsforening, en interesseorganisation. Vi er ikke en privat virksomhed, der skal tjene penge på det, vi laver. Vi skal i stedet være erhvervslivets stærke fællesskab.

Et fællesskab, der arbejder for at fremme det lokale erhvervsliv på tværs af medlemmernes mangfoldige behov og vilkår.

Det er klart, at der for detailhandlen er fokus på at tiltrække kunder og at positionere Horsens en attraktiv handelsby, mens der i industrien er mere fokus på interessevaretagelse og at optimere og udvikle produktion og logistik. Sådan har hver branche sine særlige behov. Det er vi meget opmærksomme på.

Men der er også temaer, som er fælles på tværs af brancher, geografi, størrelse og alder. F.eks et tæt og smidigt samarbejde med kommunen, en erhvervsvenlig kommune, en infrastruktur, der fungerer, og en kommune, der er attraktiv at bo i uanset om man er virksomhed eller arbejdskraft.

I efteråret gennemførte vi en konjunkturanalyse blandt alle vores medlemmer. Analysen viste en tydeligt stigende optimisme. Vi kunne med glæde konstatere, at rigtig mange af jer har haft en bedre omsætning og resultat end forventet.  

Det betyder ikke, at der ikke er udfordringer. I fortæller at mangel på  arbejdskraft er den største vækstbarriere for jeres virksomheder. I beretter om problemer med at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft, og at I oplever at miste vækst i virksomheden, fordi I må ansætte medarbejdere uden de rette kompetencer.  

Hvis Horsens fortsat skal være en vækstkommune, er vi simpelthen nødt til at sætte stærkt ind på den front.

Hør her Claus Pedersen fra VP Maskinfabrik fortælle om mangelen på kvalificeret arbejdskraft og tiltag for at forbedre problemet:


BusinessHorsens er engageret i en lang række indsatser for at imødegå den udfordring og løfte andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse.  

Gennem det regionale projekt, KOMPETENCE FORSYNING midt, arbejder vi sammen med andre lokale erhvervsfremme-, beskæftigelses- og uddannelsesaktører i kommunen om at sikre mere og bedre efteruddannelse og sikre virksomhederne adgang til de rette kompetencer på rette tid og sted. Det har været et værdifuldt samarbejde, som derfor fortsætter i 2017.

Det er så vigtigt, at vi her i Horsens arbejder sammen om at nå vores mål. At vi løfter i fællesskab, som vi ynder at sige her i Horsens.

Samtidig har vi også brug for samarbejdspartnere uden for kommunegrænsen til at sikre den rette arbejdskraft til erhvervslivet. Gennem det regionale projekt Smartskills.nu arbejder vi sammen med grundskoler, erhvervsskoler, UU-centre, skoleforvaltninger, erhvervsservice, virksomheder, brancheorganisationer og faglige organisationer i 19 kommuner i Region Midtjylland henimod at få flere unge til at vælge en erhvervuddannelse.

Tilsvarende er samarbejdet i Business Region Aarhus også værd at fremhæve. Idet arbejdskraft og virksomheder ofte går på tværs af kommuner, er det vigtigt, at man deles om viden, man bryder ned over kommunegrænser og det østjyske står skulder ved skulder ift interessevaretagelse overfor staten.

En vækstbarriere, som vi ikke kommer uden om er trængselsproblemerne på E45.

Trafikmængden på E45 ved Horsens er mere end fordoblet i løbet af de seneste 20 år. Fra 20.000 biler i døgnet til over 50.000 biler i dag. Og det tal stiger fortsat. Blot de seneste to år er det steget 10 %.

Det bekymrer mig på vegne af jer medlemmer og i det hele taget på vegne af hele områdets virksomheder, for E45 skaber fundamentale problemer.

For det første i forhold til logistik (effektivitet). E45 er en tidsrøver og et fordyrende element. Det belaster konkurrence evnen. Alene i vognmands branchen koster de lange køer på E45 millioner af kroner. Her er man derfor begyndt at sende regningen videre til kunderne i form af trængsels gebyrer. Jeg behøver vist ikke uddybe, hvilken betydning det har for de østjyske vognmænds konkurrence evne.

E45 problemerne gør det også sværere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Jeg hører igen og igen eksempler på, at virksomheder ikke kan rekruttere de rette dygtige medarbejdere og specialister, fordi transporten til og fra arbejde simpelthen er for bøvlet og uforudsigelig.

Det gør absolut ikke noget godt for de østjyske virksomheders konkurrenceevne og for væksten. Jeg vil næsten gå så langt at sige, at det er konkurrenceforvridende.

Fra Marsallé i Horsens Syd servicerer Reitan Distribution dagligt mere end 900 butikker over hele Danmark. Mere end 300 lastbiler kører til og fra Horsens hver eneste dag.

Hør her, hvordan administrerende direktør Henrik Burkal oplever trængslen på E45.

 

 


BusinessHorsens og erhvervslivet i Horsens har efterhånden i en del år arbejdet på at få forbedret forholdene.  Hvis E45 i Østjylland ikke skal se sig overhalet af E20 på Fyn eller en Hærvejsmotorvej, er vi nødt til i fællesskab at gøre det fuldstændig klart for politikerne på Christiansborg, hvorfor E45 er så vigtig.

Derfor lavede vi sammen med en række virksomheder en handlingsplan og forpligtede hinanden til at blive ved med at understrege behovet.

Det blev for eksempel til et debatmøde med daværende transportminister Hans Christian Schmidt og daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Jeg noterede mig da, at ministrene opfordrede erhvervslivet til fortsat at lægge pres på og være med til at finde løsninger. Jeg synes, vi skal tage dem på ordet.

Debatmødet mundede blandt andet ud i et helt konkret forslag om at tage nødsporet i brug i begge retninger fra Randers til Vejle N. Hans Christian Schmidt var meget positiv overfor sådan et tiltag, som han allerede kendte fra Hamborg. Her har de gjort det med stor succes.

Jeg vil gerne bede Troels Lund Poulsen gentage vores forslag for den nye transportminister Ole Birk Olesen, og understrege, at vi har en forventning om, at politikerne i nær fremtid viser handlekraft og mod til lægge en master plan for strækningen fra Vejle N til Randers.

Som et af de hurtigst voksende erhvervsområder i landet og den hurtigst voksende kommune i Jylland er kapaciteten på motorvejsnettet simpelthen nødt til at følge med.

Trafikplan 2030

Det har Horsens Kommunes Byråd for længst indset, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose Byrådet for den ambitiøse trafikplan, der skal lette fremkommeligheden i Horsens by.

Et nyt ringsystem om byen og trafikføring til havnen, supercykelstier, optimering af den kollektive trafik og en smidigere trafikafvikling. Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de hurtigt kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden.

Og om muligt endnu vigtigere, når de kommende store byudviklingsprojekter trækker flere borgere og virksomheder til byen og dermed skaber endnu mere trafik.

Midtby rokade

Horsens står foran en regulær transformation, der vil løfte byen til helt nye højder. Et nyt uddannelsesmiljø med 8000 studerende, centralt og meget synligt ved banegården, et nyt rådhus fællesskab i VIAs nuværende bygninger, et stort og nyskabende butiks- og oplevelsescenter.

Det er en fantastisk chance for at positionere Horsens som en attraktiv by for borgere og for virksomheder.

Detailhandel

For detailhandlens kunder bliver Horsens også en langt mere attraktiv handelsby. Men det siger sig selv, at infrastruktur og nye bygninger ikke gør det alene.

Detailhandlen er i hele landet under pres, men heldigvis er idé rigdommen om nye aktiviteter og tiltag i midtbyen enorm.

2016 var et rigtig godt år for Horsens midtby med nogle events, der virkelig formåede at trække mange mennesker til byen.

Særligt vil jeg fremhæve Q-week med stiletløb på den røde løber og Fællessang på Charlie, som blev sendt på landsdækkende TV. Et arrangement, som trak over 30.000 mennesker til midtbyen den dag. Det var så stor en succes, at vi har lavet en aftale med TV2 om et rock show i efteråret.

Det er butikschef Allan Nancke fra Bog & Ide på Søndergade enig i.Vi oplever en flot opbakning til vores City aktiviteter blandt midtbyens butikker og spisesteder. Uden den kunne vi ikke gennemføre de mange tiltag, der er med til at trække kunder til.

Men vi er i konstant konkurrence med eksempelvis Århus og Vejle og ikke mindst e-handlen. Detailhandlen er under stort pres disse år og for mig må ambitionen være, at vi er med til at udvikle fremtidens handelsby.

Tiltrækning af virksomheder og forretninger

Vi skal ikke blot have have flere medlemmer. Vi skal også tiltrække nye virksomheder til kommunen. Virksomheder, som skaber arbejdskraft og bidrager til den generelle vækst og udvikling.

Til det formål har kommunen lavet denne flotte video:

Udklip fra reklamefilm om erhverv i Horsens Kommune (Copyright Horsens Kommune)

Jeg gentager lige: ”Vi kan alt her i Horsens”. Ja, vi kan virkelig meget, når vi går sammen. Derfor tror jeg også, at vi kan tiltrække endnu flere virksomheder til Horsens end vi hidtil har gjort. 

For BusinessHorsens bliver tiltrækning af virksomheder en af de helt store opgaver dette år.  Men det må selvfølgelig aldrig blive på bekostning af vore nuværende virksomheder, det er fortsat vigtigt at vi udnytter alle de potentialer der er omkring væksten og beskæftigelsen i vore mange dygtige virksomheder

Det kræver et tæt samarbejde med kommunen og også at vi trækker på begge sider og gør vores til at vise, at vi er en attraktiv kommune for virksomheder.

Jeg ved, at statistik og analyse er taknemmeligt og der er mange holdninger til, hvordan man beregner DIs lokale erhvervsklimamåling. Det ændrer dog ikke ved, at det er vigtig i kampen om tiltrækning af virksomheder.

Derfor vil jeg opfordre kommunen til, at den kommunale sagsbehandling på visse områder skal være hurtigere og mere effektiv.

I DIs erhvervsklimamåling i 2016 ligger Horsens hele 71 pladser nede på listen. Vi skal have en smidigere sagsbehandling for virksomhederne på miljøområdet, i byggesager og i sygedagpengesager. Det er væsentligt for virksomhedernes konkurrencekraft, at de ikke spilder tid på bureaukrati, og det er væsentligt for kommunens tiltrækning af nye virksomheder. 

Jeg er udmærket klar over at Horsens Kommune klare sig rigtig godt i Dansk Byggeri analyse, når der måles på alle byggetilladelser også de private, her er behandlingstiden nede på kun 11 dage, det giver en placering i top 3 blandt de østjyske kommuner

Et andet sted vi gerne vil opfordre Byrådet til at sætte ind er i forhold til udbud af kommunale opgaver. Her ligger Horsens 66 pladser nede i DIs måling. Kun 24,2 % af de udbudsmulige opgaver bliver rent faktisk udbudt til private leverandører.

Det er skidt for borgernes skattekroner og for de private virksomheder. Vores naboer i Odder og Hedensted ligger som nummer 1 og 5. Det må vi også kunne gøre bedre.

Derfor vil vi opfordre til, at vi i fællesskab med Byrådet arbejder fokuseret på, at Horsens i 2017 kommer til at ligge på DIs top 10 i de lokale erhvervsklima-målinger.

Matchmaker

Når det så er sagt, så vil jeg også rose kommunen for at prioritere flere værdifulde indsatsområder.

Et eksempel på det er BusinessHorsens ’ matchmaker ordning, som er finansieret af kommunen. Det er dokumenteret flere gange, at virksomheder med højtuddannet arbejdskraft klarer sig bedre end andre.

Derfor har vi en medarbejder ansat til at bringe virksomheder og højtuddannede sammen til fordel for alle parter. Ofte er det studerende, danske og internationale, som via studiejobs og praktik bringer ny viden ud i virksomhederne.

Med et dybt kendskab til de mange uddannelsesretninger i Horsens, og også længere væk, samt viden om de mange tilskudsordninger, er vores matchmaker Morten klar til at være sparringspartner for virksomhederne.

En af de virksomheder er Norleg i Brædstrup.

 

 Iværksætteri

Der er ingen tvivl om, at en iværksætterindsats er særdeles vigtig for at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser.

Som en del af Business Horsens’ partnerskabs aftale med kommunen hjælper vi iværksættere med vejledning om alt lige fra forretningsmodeller til finansieringsmuligheder, formidler kontakt til advokater, patentkontorer, statslige og regionale fonde og ordninger osv.

Mange af dem finder også vej til iværksættermiljøerne i form af Vitus Bering Innovation Park, Fængslet 2. Øst, Tinghuset, som jeg gerne vil anerkende for deres store aktie i at gøre Horsens til en stærk iværksætterkommune.

Gennem vores arbejde med iværksætteri har vi bl.a. mødt to dygtige unge mænd, der har startet virksomheden Quadsat.

De to iværksættere, Joakim og Andrian, har løbende modtaget sparring om forretningsudvikling og om deres forretningsidé. Der er gennem forløbet formidlet en lang række kontakter, alt efter hvor i processen de to iværksættere var f.eks. til patentkontor, advokat og Væksthus Midtjylland og sidst Venture City Horsens.


Video statement fra Quadsat i Horsens


Det er ikke bare pral, når jeg siger, at iværksættermiljøet i Horsens er noget særligt. Tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af nye virksomheder i forhold til den samlede virksomhedsbestand i Business Region Aarhus er den højeste blandt vækstområderne uden for Hovedstaden.

Og ikke nok med det: Antallet af iværksættere, som stadig driver deres virksomhed efter fem år, er højere i Horsens end på landsplan. Iværksætter indsatsen er derfor meget vigtig for at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i kommunen.

Venture City Horsens

Som med alt andet kommer vi længere, når vi arbejder sammen. Derfor har Business Horsens, Bering Start up, Assessit, Super Ego og CASA i 2016 stiftet foreningen Venture City Horsens.

Med et korps af dygtige erhvervs mentorer og Business Angels har vi samlet viden, erfaring og kapital til at udvikle talentmassen af idérige iværksættere med vækst og arbejdspladser til følge.

Socialøkonomi

En anden glimrende måde at skabe arbejdspladser har vist sig at være de socialøkonomiske virksomheder. Her får borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som er i risiko for langvarig, passiv forsørgelse en hjælpende hånd til at komme tættere på arbejdsmarkedet.

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål. Størstedelen af overskuddet geninvesteres i virksomhedens formål.

Det har mange menneskelige konsekvenser, at være langt fra arbejdsmarkedet. Det at være en del af arbejdsmarkedet giver adgang til et fællesskab, der er vigtigt for at have et godt liv.

Men samfundet betaler også en høj pris. I dag et for stort antal borgere i risiko for at havne på langvarig, passiv forsørgelse. De mennesker har vi alle en opgave i at hjælpe.

Nu skal I møde køkkenchef Claus Brænder fra Sundhedscaféen. Cafeen er økonomisk uafhængig og konkurrencedygtig og tilbyder beskæftigelse og opkvalificering til borgere, der har brug for en særlig indsats for at komme ind på det danske arbejdsmarked.Vi har i det hele taget rigtig gode erfaringer med den socialøkonomiske indsats. I foråret tager vi derfor hul på et socialøkonomisk iværksætterforløb. Det hedder Social Start-Up Horsens.

I samarbejde med Kommunen og VIA har vi nemlig udviklet en uddannelse, der skal få endnu flere i gang med deres sociale forretningsidéer til gavn for hele samfundet.

Målet er, at der frem mod 2020 vil være etableret 5 nye socialøkonomiske virksomheder, som skal skabe nye socialøkonomiske arbejdspladser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

CSR priser

Sidder du nu i en ganske almindelig virksomhed, så er der heldigvis også god mulighed for at bidrage til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet, det kan være svært for nogle der har stået udenfor i en længer periode, meget mere om det sener i aften når vi uddeler CSR mærket

Inden jeg stiller beretningen til generalforsamlingens disposition, vil jeg gerne takke jer medlemmer for samarbejdet i 2016.

I 2017 kommer der til at ske rigtig meget i Business Horsens, vi skal bl.a. have vores strategi gjort operationel, vi skal også have ansat flere medarbejder, og vi slår 2 stillinger op lige om lidt.

Jeg vil også gerne takke Horsens Kommune, Byrådets medlemmer, DI, LO og hele fagbevægelsen i området, Håndværkerforeningen og alle de andre, som vi har samarbejdet med om at gøre Horsens Kommune en endnu bedre erhvervskommune.

Også en stor tak til vores fire Årsmødepartnere, advokaterne Advodan Sundhuset, Roesgaard & Partners, Meeting Horsens og Hotel Pejsegården.

Endelig en stor tak til mine bestyrelseskollegaer og medarbejderne på sekretariatet på Søndergade og på Chr. M. Østergaards Vej.

Horsens den 23. marts 2017
Finn Pedersen, bestyrelsesformand