Bestyrelsen

BusinessHorsens ledes af en bestyrelse på 13 personer.
8 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, mens de øvrige er udpegede.
2 medlemmer udpeges af detailhandelsudvalget af dettes midte.
1 medlem er Horsens Kommunes til enhver tid siddende borgmester.
1 medlem udpeges af LO Horsens-Hedensted for et år ad gangen.
1 medlem udpeges af DI Horsens for et år ad gangen.

Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned.