Studerende i praktik

 

Skal din virksomhed have en praktikant? De studerende søger typisk praktikpladser i foråret og i efteråret.

Herunder ser du et bredt udvalg af uddannelsesprofiler.

Har du brug for andre kompetencer? Kontakt os – vi har et indgående kendskab til mulighederne og et bredt netværk til uddannelsesinstitutioner og studerende.

 

VIA University College Horsens
•    Bygningsingeniør
•    Bygningskonstruktør
•    Maskiningeniør
•    Global Business Ingeniør
•    ICT Ingeniør
•    International Sales & Marketing Management
•    Value Chain Management

Dania Erhvervsakademi

  • Administrationsøkonom
  • Automationsteknolog
  • Handelsøkonom

Århus Universitet (AU)
•    Økonomi – cand.oecon
•    Erhvervssprog og International erhvervskommunikation (engelsk, tysk, fransk, spansk)
•    Erhvervsøkonomi
•    Finansiering
•    IT / datalogi
•    Informationsteknologi – IT, kommunikation og organisation
•    Innovation Management
•    International Business
•    Logistik & Supply Chain Management
•    Økonomistyring
•    Marketing
•    Revision
•    Samfundsfag
•    Statskundskab
•    Strategi og ledelse
•    Virksomhedskommunikation

Ingeniørhøjskolen Århus (IHA)
•    Forretningsingeniør
•    Ingeniør i bioteknologi
•    Bygningsingeniør•    Ingeniør i bygningsdesign
•    Informations- og kommunikationsteknologi
•    Kemiingeniør
•    Maskiningeniør
•    Stærkstrømsingeniør
•    Ingeniør i sundhedsteknologi
•    Civilingeniør

Århus Universitet i Herning (AU HiH)
•    Business Developement Engineering
•    Marketing & Business Innovation
•    HA (engelsk, dansk)
•    Global Management & Manufactoring
•    International Communication & Multimedia
•    Elektro Ingeniør
•    Cand.Merc.
•    Cand.Polyt.