Den værdifulde bestyrelse - vær med i debatten

Bestyrelserne skal være mere kvalificerede. De skal løfte virksomheden mod deres mål og skabe engagement og motivation i ledelsen. Dette understreger behovet for, at flere åbner sig for bestyrelsesarbejde og kvalificerer sig til det.

Vil du deltage i debatten om det værdiskabende bestyrelsesarbejde og samtidig have et indblik i hvilke kompetencer, der er vigtige at tage med ind i bestyrelseslokalet?

Vil du høre om dine muligheder for at udvikle bestyrelsesrelevante
kompetencer, der måske kan føre til din næste bestyrelsespost?

Bestyrelsesuddannelsen er for dig,

 • der ønsker at bringe dine kompetencer i spil i din første bestyrelsespost
 • der allerede har en bestyrelsespost og ønsker at få en dybere indsigt i et værdiskabende bestyrelsesarbejde
 • der som direktør, erhvervsleder eller ejerleder ønsker en større indsigt i, hvordan du får en effektiv bestyrelse.


Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dania Erhverv og InSourze A/S. 

Uddannelsens indhold og tidsplan 

Undervisningen varetages af Kim Møller Rasmussen og Tina Weilert, InSourze A/S. Derudover vil der være indlæg fra anerkendte revisorer, advokater og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og bestyrelser.

Uddannelsen vil særligt fokusere på det praktiske bestyrelsesarbejde med gode anvendelige værktøjer. Som en del af undervisningsmaterialet anvendes bogen ”Hvad er meningen”, som er et koncept og en samling værktøjer til bestyrelsesarbejdet.

Modul 1 

Den effektive bestyrelse 

 • Grundlæggende forståelse af bestyrelsesopgaven
 • Hvornår er en bestyrelse effektiv
 • Din rolle og pligter som bestyrelsesmedlem
 • Lovgivning omkring bestyrelsesarbejdet
 • Bestyrelsens ansvar

Dit bestyrelsesansvar

 • Formalia, dokumenter og processer
 • Tilrettelæggelse af arbejdet i bestyrelsen
 • Samarbejde med banker, investorer og fonde
 • Forhold omkring direktør og ejerleder
 • Specielt omkring bestyrelsens ansvar i krisetid

Modul 2

Den økonomiske dagsorden

 • Selskabsloven §115 – regler om tilsyn
 • Nøgletal og rapportering
 • Revisors rolle i forhold til bestyrelsen
 • Styring af økonomi og likviditet i praksis
 • Værdiskabende risikostyring

Den menneskelige bestyrelse

 • Sammensætning af bestyrelsen
 • Roller i bestyrelsen
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Samarbejdet med direktøren/direktionen
 • Hvordan får jeg en bestyrelsespost?

Modul 3 

Den strategiske udfordring

 • Krav til den strategiske bestyrelse
 • Gennemførelse af strategiske analyser
 • Forretningsmodeller og forretningsplaner
 • Implementering af strategi
 • Revitalisering af den strategiske plan

Bestyrelsesarbejdet i praksis

 • Opstartsvirksomheden og iværksætteren
 • Fra opstart til vækstvirksomhed
 • Udvikling og styring af i vækstfasen
 • Virksomheden i krise
 • Salg af virksomheden

Eksamen

Du har også mulighed for at færdiggøre uddannelsen med en ECTS-givende eksamen (5 point). Der tilbydes både en eksamens workshop onsdag 12/6 2019 kl. 8.30-12.00, samt eksamen 26/6 2019.

 

TILMELDING:

Send en mail til Jannie Mejer på jme@businesshorsens.dk

 

Det praktiske

Tid 
Modul 1: torsdag 4. april 2019
Modul 2: tirsdag 30. april 2019 
Modul 3: torsdag 23. maj 2019 

Alle dage kl. 8.30-16.00

Tilvalg:
Eksamens-workshop onsdag 12/6 2019 kl. 8.30-12.00
Eksamen onsdag 26/6 2019.

Sted
BusinessHorsens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4a
8700 Horsens

Pris
BusinessHorsens Executive: kr. 7.950
Eksamen (tilvalg): kr. 3.000

Alle er velkomne – også selvom man ikke er medlem i BusinessHorsens.

Har du spørgsmål? 
Kontakt erhvervskonsulent Jannie Mejer, BusinessHorsens E: jme@businesshorsens.dk
T: 2325 0498