Virksomhedspraktik

Formålet med virksomhedspraktik er, at et kort praktikophold skal føre til et job eller til opkvalificering af den ledige.

Virksomhedspraktik går ud på, at den ledige kommer på et praktikophold, der kan vare op til 4 uger for ledige medlemmer af en a-kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere med forudgående lang ledighed eller manglende arbejdserfaring. Det skal være en sammenhængende periode for at få det største udbytte af opholdet.

Virksomheden udbetaler ikke løn under praktikopholdet, da man som ledig får en ydelse fra a-kasser eller kommunen. Ydelsen svarer til de dagpenge, som et ledigt medlem af en a-kasse ellers ville være berettiget til, eller den kontanthjælp, som ledige kontanthjælpsmodtagere ellers ville modtage.

Hvorfor virksomhedspraktik?

Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller en ansættelse med løntilskud. Dette vil være både til gavn for den ledige og arbejdsgiveren, da begge parter vil komme til at kende hinanden inden de evt. skal samarbejde. Den ledige vil kunne finde ud af om den pågældende branche er interessant at arbejde indenfor.
 

Læs mere om virksomhedspraktik