Tal og trends om Horsens Kommune

Nedenfor finder du et udpluk af de konjunktur- og medlemsanalyser, som vi løbende gennemfører.

Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside.

Tal og trends 2015

Se denne nøgletalsfolder med nogle få udvalgte tal vedr. udviklingen i Horsens Kommune. Samtidig indeholder den også information om initiativer for at blive en endnu mere erhvervsvenlig kommune – og ikke mindst om HORSENS ALLIANCEN og dens mål og resultater.

Find statistikker og prognoser på eksempelvis ledighed, beskæftigelsen, registrerede virksomheder, rådighedsbeløb, salg af kommunal jord og byggetilladelser i Horsens Kommune.

Tabel 1: Samlet folketal pr. 1. januar i udvalgte kommuner, perioden 2008-2015

Figur 2.1: Befolkningsfremskrivning for udvalgte kommuner fra 2014 og frem til 2040

Tabel 1.1: Fordeling af beskæftigede i Horsens Kommune efter branche i hele tal og procent, perioden 2009-2013

Tabel 1.2: Antal momsregistrerede virksomheder i Horsens Kommune fra 2012-2013

Konjunkturanalyse 2013

To gange om året gennemfører vi en lokal konjunkturanalyse. Ca. 650 virksomheder, hvilke repræsenterer mere end 65 % af den samlede private og offentlige beskæftigelse i Horsens Kommune, bliver spurgt om forventninger til beskæftigelse, indtjening, ordreindgang m.v.

Ledighedsstatistik (seneste tal)

Nedenfor finder du tal og statistik på ledighed i Horsens.

Tabel 2.1: Antal bruttoledige i Horsens Kommune i 2007-april 2015 opgjort pr. måned

Figur 2.2: Månedlig bruttoledige i procent af arbejdsstyrken for udvalgte kommuner 2011-2015

Yderligere information om Horsens og andre kommuner i Danmark

Borger.dk kan du finde oplysninger om bl.a. kommunernes skatteprocenter, antal indbyggere, daginstitutionspriser, kommunale udgifter til forskellige serviceområder osv. Du skal her være opmærksom på, at der i Netborgers tal ikke er taget højde for kommunernes forskellige konterings- og opgørelsespraksis.

Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en række nøgletal for kommunerne. Fx antal indbyggere, skatteprocenter, antal beskæftigede og ledige samt takster og nøgletal for serviceniveauet på en række kommunale serviceområder.

Du skal her være opmærksom på, at der i Indenrigsministeriets nøgletal ikke er taget højde for kommunernes forskellige konterings- og opgørelsespraksis.