Corona

Erhvervsrejser: Nye retningslinjer kan åbne op for nødvendige erhvervsrejser

28. maj 2020

Fra mandag den 25. maj 2020 er der taget et vigtigt skridt for at gøre det lettere for danske virksomheder trygt at foretage erhvervsrejser og sikre eksportordrer.

Som led i aftalen om yderligere genåbning i fase 2 bliver der nemlig nu givet en række retningslinjer og konkrete rejseråd, så der på sundhedsmæssig forsvarlig måde kan blive åbnet op for at foretage nødvendige erhvervsrejser til og fra udlandet.

Læs mere på Virksomhedsguiden.dk

 

 

Eksport: Ny COVID-19 Hjælpepakkeportal hjælper danske eksportvirksomheder

5. maj 2020

Udenrigsministeriet opretter en ny dedikeret COVID-19 Hjælpepakkeportal for at give danske virksomheder overblik over støttemuligheder på centrale eksportmarkeder.

Både den danske og andre landes regeringer har fundet den store værktøjskasse frem, iværksat initiativer og gennemført tiltag for at hjælpe befolkninger og erhvervsliv med at klare sig igennem krisen. Det gælder også på Danmarks vigtigste eksportmarkeder, hvor der er afsat store beløb for at holde hånden under økonomien i de påvirkede lande.

Den nye Hjælpepakkeportal skal give danske virksomheder med aktiviteter i udlandet overblik over andre landes aktuelle støttetiltag og for at bistå dansk erhvervsliv med at afbøde de økonomiske skadevirkninger.

Oplysningerne på Hjælpepakkeportalen omfatter bl.a. adgang til økonomisk støtte, muligheder for kompensation til lokale ansatte eller ændrede regler for betaling af skat og afgifter. Portalen vil blive udvidet og oplysninger opdateret ved nye virksomhedsrelevante tiltag.

Læs mere på COVID-19 Hjælpepakkeportal

Kunne du godt bruge 25.000 kr. til at genstarte din forretningsudvikling efter corona-nedlukning?

28. april 2020

Erhvervshusenes CoronaGenstarts program giver 25.000 kr. i tilskud til en privat rådgiver, der hjælper din virksomhed med at lave en genstartsplan og rette blikket mod udvikling og vækst.

Læs mere om CoronaGenstart-programmet her eller kontakt Tonny Danielsen fra Erhvervshus Midtjylland, mobil: 61 42 21 71, mail: trd@erhvervshusmidtjylland.dk

Tilmeld dig webinaret på fredag d. 1. maj 2020 kl. 13.00 og bliv klædt på til, hvordan du kan være med i programmet: https://ehsyd.dk/webinar_coronagenstart

Få nyttig vejledning og gode råd til at komme gennem Corona-tiden med disse webinarer

27. april 2020

Roesgaard & Partners har lavet en læng række webinarer. Linkene fører til deres hjemmeside, hvor du kan se videoerne.

Håndtering af de forretningsmæssige følger og konsekvenser af COVID-19

Om handlingsplaner i en krisetid. Roesgaard & Partners ridser en række temaer op, som kan være nyttige at gennemtænke, om bl.a. medarbejdernes sikkerhed, reduktion af de negative konsekvenser, leverandørkæder og finansielle aspekter.

Udskydelse af betalingsfrister

Det skal du være opmærksom på i forbindelse med udskydelse af betalingsfrister og indberetningsfrister for moms, A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag.

Kompensation for faste omkostninger

Hvem er omfattet, hvor meget du kan få, hvilken periode gælder det, og hvilke omkostninger er omfattet?

Kompensation for selvstændige som følge af COVID-19

Hvilke krav gælder, hvor meget kan du få, og hvilken periode gælder det?

Lønkompensation og sygedagpenge refusion

Om gældende krav for lønkompensation, også kaldet trepartsaftalen, samt reglerne for sygedagpenge refusion under Corona-perioden. Hvor meget kompensation kan du få for den enkelte medarbejder og hvilke frister skal du være opmærksom på.

Tilpasning af arbejdsstyrken

Det skal du vide, hvis du vælger enten at hjemsende, kræve ferieafholdelse, gøre brug af en arbejdsfordeling eller opsige dine medarbejdere.

Beredskabsplan for hjemmearbejde

Tiltag for at bevare overblikket og en god arbejdsmoral blandt dine medarbejdere i denne Corona-tid.
GDPR - dét skal du som virksomhedsejer være opmærksom på, samt råd fra Datatilsynet.

Cybersikkerhed i forbindelse med hjemmearbejde

Hvad skal du som arbejdsgiver have styr i forbindelse med hjemmearbejde? Om bl.a. phishing og deep fake.

Kompensation af arrangører

Hvem er omfattet af ordningen, hvad kan man få kompensation for, samt krav og begrænsninger.

 

 

2/3 af ansøgere har endnu ikke set nogen penge fra regeringens hjælpepakker

27. april 2020

BusinessHorsens har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne for at klarlægge, hvordan virksomhederne har oplevet effekten af regeringens hjælpepakker.

Mange virksomheder er pressede pga. corona-krisen, og hjælpepakkerne skulle bl.a. hjælpe med at sikre, at man kan betale løn til 1. maj.

Men som det ser ud lige nu, har kun ca. 1/3 af de virksomheder, der har ansøgt om en eller flere at regeringens hjælpepakker, reelt modtaget pengene. Dermed bliver det svært for mange af virksomhederne at betale de faste udgifter, som pakkerne ellers skulle dække.

I BusinessHorsens vil vi nu gøre, hvad vi kan for at lægge pres på de relevante myndigheder, så pengene kan komme ud til de hårdt trængte virksomheder.

Download hele rapporten fra vores undersøgelse her

 

 

Udvidet hjælp på vej til danske iværksættere

22. april 2020

Regeringen og alle Folketingets partier har netop fremlagt en udvidet hjælpeaftale, der skal sikre yderligere kapital til iværksættere.

De nye initiativer fra Vækstfonden består af lånematching på investeringer fra private investorer til hhv tidlige iværksættere og venturevirksomheder.

I begge tilfælde tager Vækstfonden en større del af lånet og højere risiko end tidligere.

Derudover vil Vækstfonden øge sine direkte investeringer og fondsinvesteringer markant.

Læs mere på Vækstfondens hjemmeside

 

 

Regeringen fastsætter loft på store forsamlinger på 500 deltager

21. april 2020

Der er nu sat tal på, hvor mange mennesker der maksimalt må deltage ved store arrangementer henover sommeren.

Regeringen har tidligere meldt ud, at man vil forbyde store forsamlinger (herunder sommerens festivaller), men det har indtil nu været uklart, præcis hvor mange personer er stor forsamling er.

Tallet er nu fastsat til maksimalt 500 personer.

Læs hele pressemeddelelsen på Sundhedsministeriets hjemmeside

 

 

Lad vandet løbe, når du genåbner arbejdspladsen

20. april 2020

Når arbejdspladsen genåbner, skal man sikre sig mod legionærsyge.
 
Samn Forsyning pointerer vigtigheden af, at daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder sikrer sig mod legionærsyge ved genåbning.

Legionella-bakterier opformeres ikke i Samn Forsynings fællessystemer, hvor der er stor gennemstrømning, men kan trives i stillestående varmtvandssystemer. Derfor skal bygningers varmtvandssystemer skylles godt igennem, inden der igen er aktivitet.

Under COVID-19 pandemien har skoler, institutioner, arbejdspladser, mange hoteller og andre bygninger i en periode været lukket eller haft nedsat aktivitet. Vandforbruget har i perioden derfor være nedsat eller helt stoppet, hvilket giver risiko for vækst af Legionella, andre bakterier og biofilm i systemerne.

Eksempelvis opformeres Legionella-bakterier ved 20-50 grader i stillestående vand, specielt i varmtvandssystemet, og kan give alvorlig lungebetændelse. Det er umiddelbart ikke nødvendigt at teste for bakterien med mindre, der er begrundet mistanke om, der er et særligt problem i en bygnings vandsystem.

Ud over nedlukning, som vi har set det i forbindelse med corona-krisen, så er årsagen til forekomst af Legionella, at temperaturen i mange varmtvandsanlæg er for lav.

Der anbefales disse forholdsregler for at undgå bakterievækst i varmtvandsbeholdere og vandledninger:

 • Vandet skal minimum være 60 grader i varmtvandsbeholderen.
 • Vandet skal minimum være 55 grader ved fjerneste tapsted.
 • Vandets skal være minimum 50 grader retur fra cirkulation til varmtvandsbeholder.
 • Sørg for udslamning af store varmtvandsbeholdere og gennemskylning af cirkulationsledningen mindst én gang ugentligt.
 • Fjern blinde rørledninger og tapsteder, der ikke bliver brugt regelmæssigt. Her kan vandet stå stille længe, og bakterierne kan leve ved en gunstig temperatur.
 • Hold det kolde vand så koldt som muligt.
 • Koldt og varmt vand skal blandes så tæt på tapstedet som muligt.
 • Vandinstallationen i bygninger, der ikke har været i brug, skal skylles godt igennem inden genåbning.
 • Vandet har stået stille længe, og det kan give anledning til problemer med drikkevandskvaliteten. Det anbefales derfor, at installationen skylles igennem, indtil konstant (kølig) temperatur - dette gøres bedst ved at åbne alle vandhaner, der bruges til drikkevand, og lade vandet løbe, indtil temperaturen er konstant.
 • Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe anbefales også, at lade disse installationer skylle igennem. Såfremt brusere ikke skal benyttes i længere tid, anbefales, at bruseslangen tømmes for vand, dette for at forhindre opblomstring af f.eks. Legionella. Bruseslangen tømmes for vand ved at afmontere den ved blandingsbatteriet.

Yderligere oplysninger hos:
Samn Forsyning, administrerende direktør Ole Texel, tlf. 7626 8700

 

 

Nye retningslinjer skal hjælpe frisører og andre erhverv i gang igen

20. april 2020

Fra i dag, mandag den 20/4, kan blandt andet frisører, massører, tatovører og lignende liberale serviceerhverv med tæt menneskelig kontakt og en række andre liberale serviceerhverv genåbne. Nye retningslinjer skal være med til at skabe trygge rammer for kunder og erhvervsdrivende.

For at genåbningen kan ske så ansvarligt som muligt, så smittespredningen begrænses, og det er trygt for kunder og erhvervsdrivende, at der bliver lukket op igen, er der blevet udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal hjælpe de omfattede erhverv med at komme godt i gang igen.

Retningslinjerne er udarbejdet efter dialog med erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter og skal bidrage til, at de liberale serviceerhverv kan genåbne på en måde, der minimerer risikoen for smitte, så det er trygt for både kunder og erhvervsdrivende.

Det handler eksempelvis om at holde afstand, så kunder ikke sidder klods op ad hinanden i frisørstole eller venteværelser og om at sikre en god hygiejne på arbejdspladserne fx ved grundig rengøring af redskaber mellem forskellige kunder.

Langt de fleste butikker i detailhandlen har gerne måttet og må fortsat holde åbent for kunder. Det gælder fx tøjbutikker og byggemarkeder. Retningslinjerne er udarbejdet, så både medarbejdere og kunder kan være ekstra trygge ved at handle.

Retningslinjerne skal bidrage til mere klarhed omkring, hvordan butikkerne holder åbent i coronatiden på den bedste og mest ansvarlige måde. Indkøbscentre ol. skal fortsat holde lukket.

Arbejdstilsynet og Erhvervsstyrelsen vil løbende vejlede og kommunikere om retningslinjerne.

Yderligere information: Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00)

 

 

Regeringen målretter op til 290 millioner kroner til corona-indsatser

Regeringen giver nu mulighed for, at de resterende strukturfondsmidler kan målrettes indsatser, der skal hjælpe danske virksomheder igennem og ud af krisen. I alt er der tale om op til 290 millioner kroner.

Strukturfondsmidlerne vil f.eks. kunne målrettes indsatser, der understøtter rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Blandt andet i form af støtte til køb af rådgivning fra advokater, revisorer og forretningsudviklere eller indsatser, der tilbyder virksomhederne kompetenceudvikling skræddersyet til situationen.

Strukturfondsmidlerne vil også kunne prioriteres andre indsatser, der efterspørges fra erhvervslivet. Der er bl.a. sat gang i et arbejde med at undersøge, om pengene kan bruges til at understøtte omstilling til produktion af værnemidler.

Udover at målrette de resterende strukturfondsmidler fra programperioden 2014-2020 bliver der indført forskudsudbetalinger til operatører på eksisterende strukturfondsindsatser.

Tiltaget indføres for at afhjælpe nogle af konsekvenserne af corona-krisen for især de virksomheder, der er engageret i indsatserne, men også for operatører, der oplever likviditetsudfordringer. En operatør forestår administrationen af en indsats og giver tilsagn om støtte til indsatsens målgruppe, f.eks. ejere af små virksomheder med vækstpotentiale. En operatør kan f.eks. være en erhvervsskole eller et erhvervshus.

Forskudsudbetalinger til virksomheder og operatører anslås at kunne tilføre eksisterende strukturfondsindsatser op mod 280 millioner kroner – og det i et langt hurtigere tempo end under den almindelige udbetalingsprocedure.

Forskudsudbetalingerne indføres i første omgang midlertidigt som en følge af corona-krisen.

Læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside

Virksomheder kan komme bedre ud af COVID-19-krisen med øget digitalisering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tildeler nu det succesfulde SMV:Digital-program 20 mio. kr. til en hurtig indsats for at styrke 200 mindre virksomheders digitalisering og e-handel.

Digitalisering kan ikke afbøde konsekvenserne af COVID-19, men det kan gøre det enklere at drive virksomhed i en svær tid og muliggøre, at kunderne nås på nye måder. Samtidig kan investeringer i digitalisering og e-handel give virksomhederne et styrket udgangspunkt til tiden efter COVID-19-krisen.

SMV:Digital-programmet har hjulpet hele 665 virksomheder på tværs af landet med at optimere forretningen gennem tilskud til privat rådgivning om digitalisering. Erhvervsfremmebestyrelsen styrker nu indsatsen med 20 mio. kr., som skal hurtigt ud til virksomhederne.

Med hjælp fra SMV:Digital kan virksomhederne få rådgivning om, hvordan de kan styrke produktiviteten gennem investeringer i digitale løsninger eller styrke salget gennem digitale afsætningskanaler (e-handel). Og det sker i en tid, hvor det ellers af økonomiske hensyn vil være oplagt at udskyde investeringer i nye systemer.

Gennem digitale løsninger kan virksomheder også styrke deres modstandskraft f.eks. ved at være mindre afhængige af underleverandører eller ved at kunne omstille sig hurtigere.

De 20 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse uddeles som tilskud á 100.000 kr., og der åbnes for ansøgninger den 20. april 2020. Virksomheder på tværs af hele landet og fra alle brancher vil have mulighed for at søge om tilskud til privat rådgivning inden for blandt andet digitalisering, e-handel og automatisering.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om SMV:Digital, kan du kontakte fuldmægtig Troels Johansen i Erhvervsstyrelsen på 3529 1250 eller trojoh@erst.dk.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan man ansøger SMV:Digital-programmet om tilskud, kan du kontakte virksomhedskonsulent i Erhvervshus Midtjylland Holger Prip på 4010 9049 eller hop@erhvervshusmidtjylland.dk.

Læs mere om SMV:Digital her.

 

 

Gratis vejledning om smitte-hæmmende tiltag i virksomheden

Lena Hellström fra NudgeCase giver 15 min. gratis vejledning i at få mest muligt ud af dine smitte-hæmmende tiltag.

Fx.

 • Hvor står sprit-dispenseren bedst ?
 • Hvordan får vi alle til at vaske hænder en gang i timen?
 • Hvordan sikre vi, at alle holder 2 meters afstand?

Det handler om compliance i forhold til de tiltag, din virksomhed gør for at hæmme smitten.

Lena ved en masse om adfærd, adfærdsdesign og kommunikation. Den viden vil hun gerne dele med store og små virksomheder i kampen mod covid-19 smitte.

Derfor har hun sat to timer af hver dag til at hjælpe. Ring mellem kl 9-11 eller skriv en mail og få en aftale.

Kontakt hende på tlf. 2585 2541 eller lena@nudgecase.dk

Midlertidig lønkompensation øges

30. marts 2020

Den midlertidige lønkompensation for fyringstruede medarbejdere øges.

Den nye kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni - det samme som den oprindelige aftale.

Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation via den oprindelige ordning, er også omfattet af det højere støtteniveau.

For funktionærer hæves loftet for lønkompensation til 30.000 kroner fra 23.000 kroner.

For timelønnede hæves loftet også til 30.000 kroner - dog fra 26.000 kroner.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Beredskabsplan i en krisetid

30. marts 2020

IT rådgivningsvirksomheden Sure’it har udviklet en gratis guide til udarbejdelse af en beredskabsplan, med et sæt af scenarier, som adresserer en række forretningsmæssige trusler foranlediget af Corona-pandemien.

Det samlede sæt af trussels scenarier vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed og skal blot fungere som inspiration til den enkelte virksomhed, sådan at de bedst muligt kan forberede sig til de kritiske hændelser, som de kan blive udsat for.

Hent PDF med skabelon til udarbejdelse af beredskabsplan

Regeringen sænker grænsen for hjælp til corona-ramte selvstændige, freelancere og kunstnere

30. marts 2020

Flere selvstændige, freelancere, kunstnere og sæsonarbejdere kan nu få hjælp af regeringen, hvis de er ramt på pengepungen af corona-udbruddet.

Kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer dækker nu personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr.

Yderligere oplysninger på virksomhedsguiden.dk

Online erhvervsmøde for virksomheder om mulighederne for hjælp

26. marts 2020

Har Corona-krisen også ramt din virksomhed? Så kan du få en digital håndsrækning til støttemulighederne, når Horsens Kommune, BusinessHorsens, og Erhvervshus Midtjylland inviterer til online-erhvervsmøde tirsdag den 31. marts fra 15-16.

På mødet bliver du præsenteret for de mange forskellige gratis muligheder for hjælp og sparring, du kan benytte dig af, og du får mere at vide om de hjælpepakker og tiltag, regeringen, Horsens Kommune og Business Horsens mfl. har sat i værk.

Derudover vil der selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål, og du kan dele dine erfaringer, udfordringer og ideer med andre virksomheder.

Læs mere og tilmeld dig https://erhvervshusmidtjyl.nemtilmeld.dk/6/

DKI Logistics i Horsens er udpeget som landets Covid-19-lager

26. marts 2020

Tusindvis af masker, dragter og visirer, som er doneret af kinesisk fond, ankom torsdag morgen til Horsens.

Læs artiklen i Horsens Folkeblad

Ny handelsplatform hjælper butikkerne i Horsens i denne tid

25. marts 2020

CityHorsens har fået lavet en handelsplatform, der gør det nemt for byens butikker at sælge deres varer på nettet. Med den nye platform bliver det også muligt for butikker, der ikke normalt har nethandel at sælge online.

Butikkerne kan nemt lægge varer online med billede og beskrivelse, og kunderne kan så købe varerne med få klik.

Platformen hedder Vi elsker Horsens.

Vil du være med?
Hvis du vil have din butik med på platformen, så kontakt city manager Michael Kongsmark på mik@cityhorsens.dk eller telefon 2761 4901.

Vis dit showroom eller typehus frem online

25. marts 2020

Tick Cad bliver dansk forhandler af 3D-scanning og -visualisering fra Matterport.

Med Matterport kan man byde indenfor i produktionen eller fremvise sine ejendomme, gallerier eller butikker næsten som at være der selv.

Kunderne kan ”gå” rundt og se præcis det samme, som var de fysisk til stede og klikke på yderligere oplysninger fx videoklip med præsentation eller pdf med specifikation.

Kun fantasien sætter grænser!

Læs mere her

Genbrugspladsen i Brædstrup for erhvervslivet

24. marts 2020

Genbrugspladsen i Brædstrup åbner for virksomheder/erhvervslivet. Åbningen sker på baggrund af efterspørgsel fra virksomhederne i området. 

Genbrugspladsen i Brædstrup er indtil videre åben for virksomheder hver onsdag fra kl. 13 – 18.  

Øvrige dage kan genbrugspladsen i Horsens benyttes. 

Læs mere om virksomhedernes adgang til genbrugspladserne her

Nu stiller staten garanti på nye lån til små og mellemstore virksomheder

24. marts 2020

I dag åbner en ny garantiordning i Vækstfonden for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der er ramt af virkningerne af COVID-19.

Med ordningen stiller staten via Vækstfonden garanti på 70 pct. af bankernes nye lån til virksomheder, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på mindst 30 pct. som følge af spredningen af corona-virus.

”Vi står i en helt ekstraordinær situation, og i regeringen gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe erhvervslivet og holde hånden under danske arbejdspladser. Med den her ordning kan en mindre rejsearrangør eller den lokale tøjbutik, som oplever en dramatisk nedgang i salget lige nu, få lettere ved at få et lån i banken og holde hovedet oven vande,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Ordningen vil kunne understøtte udlån til små og mellemstore virksomheder for op til 25 mia. kr.

Derudover blev en garantiordning for de store virksomheder lanceret onsdag i sidste uge.

Ordningerne gælder indtil videre frem til 1. oktober 2020 og gælder også færøske og grønlandske virksomheder.

Ønsker man som virksomhed at søge en garanti via Vækstfonden, skal man tage kontakt til sin bank.

Læs mere om de to ordninger på Vækstfondens hjemmeside.

Kontakt
Få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Midlertidig lønkompensation

24. marts 2020

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER FORVENTES ÅBNET FOR ANSØGNING ONSDAG DEN 25/3-2020

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Virksomhederne kan ikke få dækket de samme udgifter flere gange fra de forskellige støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Der tages fortsat forbehold for, at der kan ske enkelte justeringer i vilkårene for lønkompensationsordningen.

 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.
 • Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Der forventes åbnet for ansøgninger onsdag 25/3-2020 kl. 12.00 og du skal holde øje i linket her, hvor ansøgning bliver tilgængelig efter kl. 12.00. Hér kan du også se hvilken dokumentation du skal have klar, når du ansøger.

Samn Forsyning ApS rækker kunder og samarbejdspartnere en hjælpende hånd

24. marts 2020

Knap 18 millioner kroner er på vej til Samn Forsynings samarbejdspartnere, som får deres fakturaer betalt tidligere end normalt. Hjælp til kunderne er også en mulighed.

For at afbøde konsekvenserne af Corona-virussen både for erhvervslivet og den enkelte kunde, suspenderer Samn Forsyning i første omgang og med øjeblikkelig virkning de normale betalingsfrister til forsyningens leverandører.
 
Samn Forsyning ændrer betalingsbetingelserne for leverandørerne. Fakturaerne vil efter modtagelse hos Samn Forsyning følge det normale godkendelsesflow, men betalingen kan nu som udgangspunkt være leverandøren i hænde allerede 3 bankdage efter fakturagodkendelse. Normalvis er betalingsfristen på 30 dage over for leverandørerne.

Ovenstående træder i kraft med virkning fra 23. marts 2020 og indtil videre til og med 30. april 2020. Leverandører med tilgodehavende hos Samn Forsyning skal ikke selv foretage sig noget.

Forespørgsler rettet mod betalingsaftaler eller ændringer af acontoforbrug kan rettes til forbrug@samn.dk

Læs mere

Horsens Kommune fremrykker renoveringsopgaver og straks-betaler regninger for 90 mio. kr.

22. marts 2020

Samtidig prioriteres ekspedition af byggesager højt, så virksomheder og håndværkere kan holde gang i hjulene.

Horsens Byråd besluttede forleden, at de virksomheder, der har sendt fakturaer til Horsens Kommune, skal have deres penge hurtigst muligt. Nu er alle fakturaer, som lå til betaling, manuelt gennemgået med det resultat, at der i alt er betalt regninger for ca. 90 mio. kr. Og fremadrettet vil alle fakturaer til kommunen blive betalt straks.

Samtidig er det besluttet, at fremrykke en lang række mindre renoverings- og anlægsopgaver i og omkring Horsens Kommunes daginstitutioner og skoler med mere - opgaver, der beløber sig til ca. 11 mio. kr., og som særligt vil komme små og mellemstore håndværks- og anlægsvirksomheder til gavn.

- En del virksomheders likviditet er under et enormt pres, og vi gør fra Kommunens side, hvad vi kan for at lette presset. Derfor betaler vi straks alle regninger og derfor fremrykker vi forskellige mindre renoverings- og anlægsopgaver, siger borgmester Peter Sørensen.

Endelig er der fuldt fokus at få så mange byggesager igennem systemet, som overhovedet muligt.

- Jeg har gennem de seneste dage talt med flere forskellige håndværksmestre og virksomheder inden for byggeri og anlæg, og de fortæller samstemmende, at det er utrolig vigtigt at få byggetilladelserne hurtigt igennem systemet, så virksomheder og håndværkere kan holde gang i hjulene og holde deres medarbejdere beskæftiget.

Derudover har igangsættelse af byggerier i Horsens jo på sigt en række positive effekter for en række andre brancher f.eks. vores handelsliv.

Derfor prioriterer vi ekspedition af byggesager meget højt, og vores medarbejdere på området arbejder på højtryk for at behandle sagerne hurtigst muligt, siger Peter Sørensen.

Borgmesteren tilføjer, at han betragter de nævnte lokale tiltag over for erhvervslivet som det, der kan leveres hurtigt og på den korte bane.

- Vi vil sætte ind de steder, vi har mulighed for at gøre en forskel, og det er eksempelvis i forhold til byggebranchen. Kan vi holde gang i byggerierne vil det også have en afsmittende og positiv effekt på en lang række andre brancher.

Derfor vil jeg over de kommende uger drøfte med byrådet, hvordan vi kan sikre en fortsat høj lokal bygge-aktivitet og dermed tusindvis af arbejdspladser, siger Peter Sørensen.

Han opfordrer derudover alle lokale virksomheder til at holde sig godt opdateret på virksomhedsguiden.dk, hvor man bl.a. finder information om regeringens og folketingets hjælpepakker som f.eks. mulighed for kompensation for virksomhedens faste udgifter, kompensation til selvstændige, udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat mm.

Yderligere kommentarer fra borgmester Peter Sørensen på telefon 4062 6883

Webinarer med svar på juridiske spørgsmål ift. corona-situationen

22. marts 2020

Der kan opstå mange juridiske spørgsmål i virksomhederne i denne særlige situation.

Revisionsfirmaet Roesgaard & Partners har lavet en række webinarer, hvor de svarer på nogle af disse spørgsmål.

Du finder webinarerne her

Gratis krise kommunikations app til intern kommunikation

22. marts 2020

Microsoft har lavet en crisis comms app, som er lavet til at samle kommunikation og feedback til og fra virksomheders medarbejdere i krisesituationer. De stiller app’en gratis til rådighed.

App’en er bygget på Power Platform, er no code og plug’n’play.

Få hurtigt information om intern virksomhedsnyt, find svar på ofte stillede spørgsmål og få adgang til vigtig information som links og nødkontakter.

Highlights:

 • Gør det muligt at broadcaste og videre-kommunikere sundheds- og sikkerhedsprocedurer
 • Medarbejderes status kan nemt opdateres
 • Gør det muligt at coordinere mellem teams og hjælper centrale response teams tracke status på tværs af organisationen

Det skal du bruge for at komme i gang:

Læs mere her

Erhvervsakademi Dania klar med online efter- og videreuddannelse

19. marts 2020

Erhvervsakademi Dania i Horsens er klar med online efter- og videreuddannelse til alle og opfordrer virksomheder til at sende medarbejderne på uddannelse hjemme, for der er mange muligheder for tilskud.
 
Mange virksomheder kan få refusion for medarbejdere på videreuddannelse, og mange fag tilbydes i dag online.

Det er blandt andet muligt for virksomheder at få dækket en del af medarbejdernes arbejdstid på uddannelsen, søge om tabt arbejdsfortjeneste og søge midler fra omstillingsfonden.
 
Allerede den 1. april starter Erhvervsakademi Dania derfor online-fag i LEAN ledelse i praksis, oplevelsesøkonomi, projektledelse, sagsbehandling samt salgspsykologi og grundlæggende salg, mens faget ”Værdiskabende salg i detailhandlen” starter op 16. april.

Se mere på
eadania.dk/efteruddannelse

Kontakt for mere info:
Erhvervsdirektør Birgitte Bjærge, tlf. 2382 2917.

Send medarbejderne på kursus og få dækket en stor del af lønnen

18. marts 2020

Virksomheder, der i øjeblikket er økonomisk trængt som følge af coronavirussen, kan med fordel sende deres medarbejdere på kursus afviklet som fjernundervisning – og få dækket en stor del af lønnen.

Learnmark Efteruddannelse udbyder i øjeblikket 20 kurser som fjernundervisning. Kurserne dækker områder som fx IT, skriftlig kommunikation, regnskab, salg, LEAN, gaffeltruck og den teoretiske del af kloakmester- og GVS-mesteruddannelserne.

Læs hele Learnmark Efteruddannelses pressemeddelelse og se en oversigt over kurserne

Kontakt for mere information:
Peter Hjortdal Andersen, uddannelsesleder på Learnmark Efteruddannelse
E: pha@learnmark.dk // M: 4212 7306

Læs mere på www.learnmark.dk/corona-fjernundervisning
 

Early Warning hjælper virksomheder i krise

17. marts 2020

Måske oplever du, at Coronavirus eller COVID-19 allerede har økonomiske konsekvenser for dig og din virksomhed? Early Warning-programmet tilbyder rådgivning og sparring om, hvordan du kommer bedst igennem krisen. Hjælpen er gratis, uvildig og fortrolig!

Har du brug for hjælp, så ring 70 23 10 10 eller læs mere og få hjælp her

Private virksomheder tilmeldt SMS kan nu bruge genbrugsplads Horsens

16. marts 2020

Som I nok er bekendt med, så er Kommunens genbrugspladser lukkede for at undgå spredning af corona smitte.

Horsens' borgmester Peter Sørensen er dog opmærksom på, at det kan være kritisk for erhvervslivet, hvis ikke virksomhederne kan aflevere fx byggeaffald eller haveaffald på en genbrugsplads.

For at imødekomme erhvervslivets behov, åbnes der nu op for, at Kommunens virksomheder kan besøge genbrugspladsen i Horsens. Dette gælder også området til haveparkaffald.

Åbningstiderne bliver 11-17 alle hverdage.

Den pågældende virksomhed skal betale som normalt via sms løsningen.
Ved porten til Horsens Genbrugsplads bliver de stoppet af en pladsmand, og de skal fremvise gyldig kvittering på, at de har betalt (og at de dermed også kommer fra en virksomhed, og ikke er borger).
Vær opmærksom på  at borgere vil blive afvist ved porten.

Alle virksomheder, der i dag er tilmeldt sms ordningen, vil modtage en sms om ændringerne.

Hvis du ikke er tilmeldt, kan du gøre nedenstående.

Guide til sms ordningen:

 • Virksomheder som normalt besøger genbrugspladsen, skal benytte SMS-ordningen som vanligt.
 • Virksomheder der ikke er tilmeldt ordninger for virksomheders adgang til genbrugspladserne, har to muligheder:
 1. Virksomhederne kan forhåndstilmelde sig på Horsens kommunes hjemmeside. Det kræver betalingskort at blive oprettet: https://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Genbrugspladser

 2. Virksomheder, der ikke er forhåndstilmeldt, kan købe en engangsbillet ved at ringe til 77 34 40 34 fra en smartphone og følge det link, man modtager i en SMS. Det kræver betalingskort.

Horsens Kommune vil gerne hjælpe de private firmaer, ved at indføre ”hurtig betaling” af faktura

16. marts 2020

Der er travlt med mange initiativer – både nationalt og lokalt - som skal hjælpe erhvervslivet.

Horsens Kommune har nu indført et godt initiativ. ”Hurtig betaling” af faktura ift. private firmaer.

En hjælp til at opretholde den likviditet, som for mange i erhvervslivet er absolut nødvendig i disse dage og som BusinessHorsens byder velkommen.

Horsens Kommune har allerede for flere år siden indført et system, hvor betalingen sker i henhold til den betalingsfrist, som fremgår af den fremsendte faktura – og altså ikke noget med levering + 30 dage, som ses andre steder. Dette er netop indført for at hjælpe kommunens mindre leverandører og virksomheder. Ved indkøbsaftaler og større projekter sker betaling i henhold til de indgåede aftaler og kontrakter – for bygge- og anlægsprojekters vedkommende typisk i takt med del-aflevering eller definerede milepæle.

Horsens Kommune vil sikre, at alle betalinger i den kommende tid sker så hurtigt som det IT-systemmæssigt lader sig gøre – uanset, hvad der står som fakturadato. Det IT-mæssige setup hertil er netop nu ved at blive etableret.

Derudover sker der en manuel tilretning af de fakturaer, som er tilgået Horsens Kommune før denne ændring, så de kan blive sat til betaling hurtigt.

Endelig er alle kommunens økonomiansvarlige blevet bedt om at sikre, at alle bogføringsprocesser opprioriteres og gennemføres så hurtigt som muligt.

Så hvis du har sendt en regning til kommunen som endnu ikke er betalt, kan du rette henvendelse til den kontaktperson, som du normalt taler med ved kommunen og bede dem om at regningen betales straks.

Evt. spørgsmål til proceduren kan rettes til borgmester@horsens.dk
 
Læs evt. mere på https://horsens.dk/Sundhed/Corona-virus/Information-om-corona-virus

Regeringen laver nye økonomiske tiltag til SMV’erne

16. marts 2020

BusinessHorsens har set frem til, at der kommer et udspil overfor rygraden i dansk økonomi, nemlig hele SMV-segmentet.

Regeringen har netop glædeligt offentliggjort et nyt tiltag, som skal hjælpe landets små og mellemstore virksomheder.

Udskydningen af momsbetalingerne, samt udskyde fristen for betaling af B-skat er en del af pakken.

Det forventes at forbedre virksomhedernes likviditet med 40 milliarder kroner., oplyser SKAT i en netop offentliggjort pressemeddelelse.

https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2020/marts/smaa-og-mellemstore-virksomheder-faar-en-markant-forbedring-af-deres-likviditet

Dette er formodentlig ikke det sidste tiltag, og vi følger udviklingen tæt.