Lokale erhvervsfolk får direkte linje til regeringen

Nyhed

25.08.2017

Lokale erhvervsfolk får direkte linje til regeringen

Lokale erhvervsfolk får direkte linje til regeringen

BusinessHorsens har lanceret et nyt uformelt forum, hvor lokale virksomheder kan møde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til en uformel og åben  orientering, idéudveksling og debat. Formålet er at sætte erhvervslivets  væsentligste problemstillinger på dagsordenen og diskutere mulige løsninger.  

Interessevaretagelse

Gruppen var samlet i mandags, hvor Stærmose Industries var vært. Her blev der især gået i dybden med manglen på kvalificeret arbejdskraft, og hvordan der kan skabes bedre finansieringsmuligheder for de mange mindre virksomheder.

Drøftelserne får begge parter konkret udbytte af.

”Det er et godt sted til at udveksle konkrete idéer og få åben dialog om løsninger på nogle af de problemer, som står i vejen for væksten i erhvervslivet. Fx at det bliver sværere og sværere at finde kompetent, faglært arbejdskraft”, forklarer Carsten Wengel, direktør i Danish Crown, som deltog i mødet.

Udover en briefing fra ministeren er der på møderne sat god tid af til, at virksomhederne kan komme med input og idéer, som ministeren kan tage med hjem og kigge nærmere på. Det har Norleg fra Brædstrup blandt andet benyttet sig af.

”Vores medarbejdere skal trygt kunne arbejde hos os. Derfor går vi meget op i arbejdsmiljø og sikkerhed, men vi ved at mange af vores udenlandske konkurrenter ikke engang overholder lovgivningen på området. Det giver dem en unfair konkurrencefordel, fordi de kan producere billigere. Det problem har vi taget op med ministeren, som nu er i dialog med EU om en løsning”, forklarer Jens Bruun Skifter, salgsdirektør i Norleg.

Konceptet i den nye gruppe ligger stadig ikke helt fast, men formålet er klart. Lokale virksomheder og deres rammebetingelser skal på dagsorden.

”BusinessHorsens er optaget af, at vores medlemmers udfordringer kommer på dagsordenen, så vi kan hjælpe med at rydde hindringer for vækst og udvikling af vejen. Ikke kun lokalt, men også på nationalt eller EU-plan, når det er relevant. Vi oplever, at vores medlemmer har mange gode idéer, og at de virkelig engagerer sig i det her, fordi de kan se, at der bliver lyttet”, forklarer Erhvervsdirektør Signe Smidt.

Fakta:

  • Møderne i gruppen holdes en gang i kvartalet, hvor deltagende virksomheder skiftes til at være vært.
  • Møderne har en meget kort dagsorden, så der er tid til både at drøfte aktuelle problemstillinger og udveksle af idéer.
  • Gruppen bliver faciliteret af BusinessHorsens bestyrelsesformand Finn Pedersen.
  • Deltagerne ved møderne kan variere fra gang til gang og kommer fra forskellige brancher inden for håndværk, industri og handel. Både store og små virksomheder er repræsenteret.  
  • Deltagerne kommer primært fra Horsens Kommune, men der kan også være enkelte deltagere fra tilstødende kommuner.

Kontakt:

Signe Marie Smidt

Erhvervsdirektør i BusinessHorsens

Tlf: 22 83 24 42

Mail: ssm@businesshorsens.dk