VS Automatics digitale rejse

Med over 20 år i elbranchen er VS Automatic på ingen måde en ny spiller. Det er tværtimod en velfunderet og solid virksomhed med kundebasen i orden. Alligevel er VS Automatic begyndt på en ny digital rejse, hvor de sociale medier spiller en stor rolle – både i deres kontakt med kunderne og i forhold til at tiltrække nye medarbejdere.

 

Som et led i den rejse har de fået vejledning gennem Business Horsens i at bruge sociale medier og særligt LinkedIn langt mere aktivt, end de har gjort tidligere.

”Tidligere var det kun på virksomhedsprofilen, der blev lavet opslag om virksomheden. Personligt brugte vi kun LinkedIn til at kigge lidt og måske synes godt om andres opslag,” siger Torben Steffensen, administrerende direktør i VS Automatic.

Der var i salgsteamet en ret passiv tilgang til brugen af LinkedIn. Opslag foregik på virksomhedsprofilen, og der blev ikke taget stilling til, hvordan de personlige profiler blev brugt eller tog sig ud. Det blev der lavet om på med det digitaliseringsprojekt, de gennemgik sammen med Business Horsens’ konsulent. Nu blev de personlige profiler sat i spil med en fintuning af profilerne og en langt mere aktiv tilgang til selv at poste historier og billeder fra dagligdagen. Alt sammen frivilligt naturligvis, men det blev hurtigt tydeligt, at der var en gevinst at hente ved den aktive og personlige tilgang. Man kan nemlig nå en langt større målgruppe, når man ikke kun henvender sig til virksomhedens følgere men også til medarbejdernes kontakter.

”Vi er helt sikkert kommet i kontakt med nogen via LinkedIn, som vi ikke ellers ville være kommet i kontakt med,” siger Torben Steffensen.

CMO Tim Reihana Hjortshøj supplerer:

”Samtidig kan vi se, at antallet af følgere på virksomhedsprofilen er steget, efterhånden som vi har lavet flere personlige opslag. Og det er også smittet af på vores Facebookside.”

Men det er ikke kun potentielle kunder, VS Automatic kommer i kontakt med via LinkedIn. Som hos mange andre håndværksvirksomheder, er det en udfordring at finde kvalificeret arbejdskraft for tiden. Her er VS Automatic begyndt at bruge LinkedIn til at brande sig som en god arbejdsplads med fokus på medarbejdernes gode hverdagshistorier og skarpe profiler.

Som med alle andre udviklingsprojekter har der også her været bump på vejen. Det kræver sit at få overbevist medarbejderne om, at de nu skal agere modeller foran kameraet midt i deres hverdag. Men her har det betydet noget, at det blev præsenteret af en uvildig konsulent.

”Der var en anden lydhørhed, fordi det kom fra en udenforstående og ikke en intern medarbejder. Han kunne se det udefra,” siger Frederik Krogsdal Trust, der er Programmør & IT-ansvarlig i virksomheden.

”Det gjorde også en forskel, at han ikke kom for at tjene penge på os. Det var helt uvildig rådgivning. Samtidig kunne vi kombinere det med andre tilbud i Business Horsens, som f.eks. Salgsboost, og på den måde få bygget endnu mere på,” supplerer Torben Steffensen.

Rejsen er ikke slut endnu, men de er kommet et langt stykke af vejen. Bl.a. involverede de en markedsføringsøkonomi-studerende, der som praktikant fik til opgave at tage billeder og lave opslag. Hun er i dag fastansat og bliver en mere og mere aktiv del af hverdagen, så VS Automatic hele tiden bliver endnu synligere overfor både potentielle kunder og nye medarbejdere.