DI's undersøgelse for lokal erhvervsvenlighed 2022 er landet

DI's undersøgelse for lokal erhvervsvenlighed 2022 er landet

Horsens går fra top 20 til top 30.. Kan vi gå efter top 10?

DI’s årlige erhvervsvenlighedsanalyse viser tilbagegang for Horsens Kommune med en samlet 28. plads mod sidste års 17. plads og det har vi i Business Horsens naturligvis en holdning til.

Formand for DI Sydøstjylland, Johannes Saugbjerg, siger om Horsens' situation: 


"Konkurrencen er virkelig hård, og en plads i top-30 er flot. Horsens har desuden iværksat mange gode tiltag, som helt sikkert vil påvirke kommunens placering positivt til næste år. F.eks. investerer Horsens i vejene i øjeblikket, hvilket endnu ikke kan ses i virksomhedernes tilfredshed med vejnettet. Der er indført straks behandling af byggesager, så ventetiden reduceres, ligesom kommunen også arbejder på at forkorte sagsbehandlingstiden på sygedagpengeområdet. Horsens er godt på vej flere af de steder, hvor det halter lidt. Ros til kommunen for at gøre noget ved udfordringerne".


Helt overordnet er vi meget enige i, at Horsens som vækstkommune har rigtig godt fat og handler fokuseret på væsentlige områder, men en placering der går fra top 20 til top 30 viser jo, at der fortsat er brug for et skarpt fokus. 

Særligt skal vi have fokus på arbejdskraftinfrastruktur og klima, men også uddannelsesområdet skal vi holde øje med.

Kvalificeret arbejdskraft er en grundlæggende forudsætning for udvikling. Det er på landsplan den største udfordring og både de private og offentlige arbejdspladser kommer til at mangle kvalificerede hænder.

De seneste år har der i markedet været muligheder for vækst, som nogle virksomheder ikke har kunne drage nytte af, da der har manglet kvalificerede hænder i produktionen – det skal vi have gjort bedre og DI-rapporten viser at der skal arbejdes med tiltrækningsindsatsen (Horsens går her fra en 7. til en 18. plads) og indsatsen i samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder (går fra en 12. til en 30. plads). Hos BHO vil vi fortsat hjælpe med matchmaking, promovering af kommunen og tiltrækning af virksomheder. 

Forbedring af trafikal infrastruktur er allerede iværksat med Trafikplan 2030, men som vi har set de sidste år kan selv en god plan trænge til tilpasning. DI-rapporten viser at der opleves et dårligere vejnet (her går vi fra en 62. til en 71. plads), mens den kollektive transport opleves forbedret (går fra en 59. til en 38. plads).

Det er vigtigt at kommunen er proaktiv - når man laver erhvervs- og boligudvidelser, skal man have infrastrukturen med. Hos BHO kan vi ikke asfaltere veje, men vi bakker naturligvis op om at fremkommeligheden forbedres i byen – det kunne være at gøre op med 1-person-i-hver-bil-princippet og i stedet øge opbakningen til samkørsel; virksomheder kunne have fokus på mere fleksible mødetidspunkter, så vi ikke alle sammen ender i de samme køer hver eneste morgen; vi kunne gøre mere brug af den (opbakket af rapporten) forbedrede kollektive trafik i byen; eller benytte os mere af kommunens supercykelstier, som er ved at blive etableret – det er som bekendt også alt sammen godt for miljøet.

Klima har kommunen også allerede taget fat på med etableringen af et klimasekretariat og er godt i gang. Når byrådet (forventeligt) godkender kommunens nye klimaplan her sidst i september, så ligger der et rigtig godt grundlag for den grønne omstilling.

DI-rapporten viser en tilbagegang indenfor grøn udvikling (fra en 16. til en 46. plads) og det skyldes nok primært at andre kommuner allerede er kommet i gang. Horsens Kommune bliver altså på ingen måde first-mover, men med en solid plan, nogle gode brede partnerskaber og en solid fællesindsats de kommende år må vi løfte i flok og nå målet. Hos BHO vil vi fortsat hjælpe kommunens virksomheder med deres grønne omstilling og vi vil frem til 2025 gøre en særlig indsats. 

Vi kommer dog ikke udenom at kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for omstillingen - hvis ikke virksomhederne kan få udført arbejdet, bliver den grønne omstilling "udsat" og dermed mister man momentum. Det nytter således ikke noget at man kan få en god rådgivning, men ikke kan gennemføre pga. mangel på hænder. Dertil kommer udfordringer med stigende energipriser og prioriteringer, der skal foretages – vores virksomheder står over for en meget stor opgave. 

Uddannelse skal vi som nævnt også kigge ind i. DI-rapporten viser umiddelbart samme niveau som sidste år (fra 25. til 25. plads), men går vi to år tilbage er der tilbagegang (fra 16. til 25. plads). Erhvervspraktik i folkeskolen skal forbedres og koordination og kontakt til virksomheder skal opgraderes. Hos BHO vil vi fortsat have fokus på at mindst 30 % af folkeskoleeleverne skal motiveres til at vælge en erhvervsuddannelse og vi vil arbejde for at samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder bliver så smidigt som muligt. 

Vidste du f.eks. at man på Horsens Kommunes hjemmeside har nem og smart adgang til at oprette sin virksomhed som praktiksted for byens unge mennesker? Klik lige 
her hvis du vil læse mere.

Vi vil også arbejde på opkvalificering, for mens en lagerarbejder i gamle dage skulle have truckcertifikat, så skal lagerarbejderen i dag både have forståelse for processer og forløb og kunne bruge forskellige former for IT.
 
Nøgleordene fra Business Horsens til Horsens Kommune skal dermed være: Hold fast i de gode takter og handl agilt og målrettet med de nye fokusområder. Horsens er et fantastisk sted at bo, men vi lever af de skattekroner som vores virksomheder og borgere bidrager med, så lad os sammen få erhvervsvenligheden skubbet helt op i top 10.