Ledelse af bæredygtighed

Skab markante resultater igennem grøn omstilling og bæredygtighed, gennem denne 4 dages uddannelse med eksamen.

Få viden om, hvordan du leder hen mod en mere bæredygtig forretning, der støtter op om FN’s verdensmål.

‘Ledelse af Bæredygtighed’ er en ny uddannelse, som giver dig en forståelse for, hvad Bæredygtighed og cirkulær økonomi indeholder. 

Gennem praktiske øvelser lærer du, hvordan du får nedbrudt FN’s verdensmål til mål, som I som virksomhed kan forholde jer til. Du får flere modeller, så du kan måle jeres forbedring i CO2-aftrykket og lave jeres egen road map til en mere bæredygtig forretning.

I samarbejde med Lean Akademiet, Dania Erhvervsakademi og Hedensted Erhverv udbyder vi nu ‘Ledelse af Bæredygtighed’, som er et valgfrit modul i Akademiuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen giver 5 ECTS-point og derudover et bevis fra Lean Akademiet i Lean Ledelse og bæredygtighed. Uddannelsen er i øvrigt på positivlisten for jobrettede uddannelser.

Indhold 

Dag 1:

Hvad er bæredygtighed
Bæredygtighedsprincipper
Grønne spildtyper
FN’s verdensmål
Nedbrydning af verdensmål til virksomhedsniveau
Hvordan får vi medarbejderne til at bidrage
‘Charter for målene’
‘Green Corner’


Dag 2:

Cirkulær økonomi – hvad er det
Den tredobbelte bundlinje
Vugge til vugge, virksomhedens værdikæde
Case-arbejde – hvordan kortlægger vi værdikæde


Dag 3:

Lederen som facilitator af kortlægninger
Ledelsens road map
Egen kortlægning
Sammenhæng mellem verdensmål og kortlægningen


Dag 4:

Lederens ledelseskodeks/værdi
Omsætning af ledelsesværdier til adfærd
Organisationens adfærd
Medarbejderinvolvering
Lederens kommunikation i forbindelse med bæredygtighed
Lederens Personlige handlingsplan
Målgruppe
Uddannelsen ‘Ledelse af Bæredygtighed’ henvender sig til ledere og nøglepersoner, der ønsker at involvere organisationen i systematisk at arbejde med forbedringer, der giver virksomhederne en grønnere profil samtidig med, at der skabes bundlinje.


Dag 5:

Mundtlig eksamen på 30 minutter. Se mere om eksamen længere nede på siden.

Udbytte

Du får et grundlæggende kendskab til modeller og værktøjer inden for Bæredygtig ledelse. Du bliver i stand til at skabe resultater, der påvirker den tredobbelte bundlinje, og du får ledelsesværktøjer til både kommunikation og involvering af organisationen.

Du får:

  • Værktøj til beregning af CO2-udledning
  • Metode til kortlægning af værdikæde – vugge til vugge
  • Viden om FN’s verdensmål og metode til nedbrydning
  • Konkrete modeller til road map, medarbejderinvolvering og nytænkning inden for bæredygtighed.

Hjemmearbejde

Efter hvert modul skal du forvente noget hjemmearbejde. Hjemmearbejdet danner grundlag for din eksamensopgave og vil dermed også indgå i den samlede bedømmelse af din præsentation.

Eksamen & bedømmelse

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen den 15. oktober 2021. Eksamen er på 30 minutter og tager udgangspunkt i dit eget Bæredygtigheds-projekt, som du har arbejdet med i undervisningen. Formålet med eksamen er at konstatere, i hvilken grad du har forstået ‘Ledelse af Bæredygtighed’ og anvendelsen af de vigtigste værktøjer og metoder. Herudover lægger vi vægt på, at du formår at overføre teori til praksis.

Undervisere

Kursets undervisere er Kurt Hansen, Simone Sæderup Nielsen og Ann Møller Svendsen.

Pris

Prisen for dette kursus er 13.000 kroner pr. deltager (ekskl. moms).
Beløbet omfatter morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe og -kage samt værktøjssamling.

Netværksgruppe

Hvis der er interesse blandt deltagerne, vil der være mulighed for at fortsætte sparringen med hinanden i et netværk. Netværket vil blive faciliteret af LeanAkademiet, som også underviser på uddannelsen.