Generalforsamling 2021

Det er blevet tid til den årlige generalforsamling. Vi vil så gerne se alle vores medlemmer fysisk men må erkende, at forsamlingsloftet nok stadig vil begrænse os temmelig meget midt i april. 

Derfor har vi valgt at holde generalforsamlingen delvist online. Det vil sige, at vi inviterer så mange, som det vil være muligt, til at deltage fysisk på Hotel Scandic Bygholm Park. Vi vil naturligvis korrigere antallet af mulige deltagere ift. udmeldinger fra regeringen. Derudover vil det være muligt at deltage online.

Noter gerne i din tilmelding, om du ønsker at deltage fysisk eller online. Vi fordeler de fysiske pladser efter først-til-mølle princippet, når vi kender det aktuelle forsamlingsloft. I tilfælde af at hotellet ikke må holde åbent, afholdes generalforsamlingen 100 % online.

 

Program

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Fastlæggelse af kontingent- og aktivitetssatser 2022
  • Valg af medlemmer til detailhandelsudvalget
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

 

Bemærk

Forslag, som medlemmer ønsker taget op på generalforsamlingen, samt kandidater til valg til bestyrelsen eller detailhandelsudvalget, skal være sekretariatet i hænde senest den 23. marts 2021 kl. 16.00.

Send dine forslag til mail@businesshorsens.dk

 

Praktiske informationer om online deltagelse 

Vi mødes i Microsoft Teams, hvor du kan følge med i generalforsamlingen, du kan bede om ordet og stille skriftlige spørgsmål i chatten, på samme vilkår som normalt.

I tilfælde af at der skal stemmes i forbindelse med valg til bestyrelsen og detailhandelsudvalget, vil vi orientere alle deltagerne om fremgangsmåden i god tid inden generalforsamlingen. 

 

Fuldmagt     

Du kan også give andre medlemmer fuldmagt til afstemninger på generalforsamlingen.
Download skabelonen her på siden og send den til mail@businesshorsens.dk senest den 12. april.