Kontingentsatser for BusinessHorsens

Kontingentsatser

Medlemskontingenterne holdes på et meget attraktivt niveau. Når du har betalt dit medlemskontingent, får du desuden adgang til vores øvrige ydelser til meget fordelagtige medlemspriser.

Kontingentsatser for 2018

1 - 5 ansatte: 1.250 kr

6 - 20 ansatte: 1.680 kr

21-50 ansatte: 2.920 kr

50 ansatte og derover: 6.840 kr

Beløbene er ekskl. moms.
Du betaler forholdsvis kontingent ved indmeldelse midt i året.

For detailhandel, hotel samt restauration i Horsens midtby betales i øvrigt et aktivitetsbidrag.

På dette interaktive kort kan du beregne dit aktivitetsbidrag til BusinessHorsens. Kortet aktiveres ved at føre musen hen over kortet.


Bidraget afhænger af beliggenheden, som inddeles i Søndergade, sidegader, Ringgade samt periferien.

Her ses kontingentsatserne inkl. aktivitetsbidraget:

Søndergade

1 ansat

4.060,00 kr.

2 ansatte

6.996,00 kr.

3-4 ansatte

12.952,00 kr.

5-7 ansatte

21.964,00 kr.

8-15 ansatte

27.924,00 kr.

16+ ansatte

36.752,00 kr.

Sidegader

1 ansat

2.904,00 kr.

2 ansatte

5.468,00 kr.

3-4 ansatte

9.864,00 kr.

5-7 ansatte

16.500,00 kr.

8-15 ansatte

20.724,00 kr.

16+ ansatte

27.584,00 kr.


Ringgade

1 ansat

2.140,00 kr.

2 ansatte

3.668,00 kr.

3-4 ansatte

6.652,00 kr.

5-7 ansatte

11.032,00 kr.

8-15 ansatte

14.072,00 kr.

16+ ansatte

18.536,00 kr.

Periferi

1 ansat

1.748,00 kr.

2 ansatte

2.716,00 kr.

3-4 ansatte

3.564,00 kr.

5-7 ansatte

8.404,00 kr.

8-15 ansatte

13.684,00 kr.

16+ ansatte

16.668,00 kr.