Detailhandelsudvalget 

Detailhandelsudvalget markedsfører Horsens City som en enhed, der tilbyder unikke indkøbsmuligheder og oplevelser. Udvalget bidrager til prægning af midtbyens udvikling via input til by-, trafik- og parkeringsplanlægning.Udvalget repræsenterer Horsens' detailhandlere i forskellige udvalg, som PR- Gruppen, Forum Horsens Fonden, Uddannelsesudvalget for EUD merkantil og Business Center Learnmark samt ShopiCity. Endelig udvikler og afvikler udvalget større arrangementer i Horsens og samarbejder i det hele taget med turisme og kultur for at opnå synergieffekt. 

Medlemmer i detailhandelsudvalget