Prognosegruppen

Prognosegruppens formål er at forholde sig til områdets udvikling på kort og mellemlangt sigt.

Med til formålet hører også en ambition om, at centrale aktører i lokalområdet får en fælles gennemdrøftet opfattelse af de udfordringer og muligheder, Horsens-regionen løbende står overfor. Det er BusinessHorsens'  forventning, at dette vil kunne føre til et forstærket proaktivt samarbejde, til gavn for erhvervslivet og kommunen som et hele.

Prognosegruppen blev etableret i foråret 2009 og mødes to gange årligt. Som grundlag for møderne gennemfører BusinessHorsens forud en konjunkturanalyse blandt ca. 1.000 lokale virksomheder.

Medlemmer af prognosegruppen (pr. 17.06.16)


Fra jobformidlingsområdet:
Frode Fårup, Jobcenter Horsens, direktør

Fra detailhandlen:
Pernille Perigaard, BusinessHorsens, CityHorsens, citychef

Fra overnatningsbranchen:
Camilla Tallerup, Hotel Opus Horsens, direktør

Fra juridisk erhvervsrådgivnings-området:
Jannik Haahr Antonsen, Codex Advokater Advokatpartnerselskab, associeret partner, advokat

Fra uddannelsessektoren:
Hanne Bundgaard, VIA University College, områdechef
Kim Clausen, Learnmark Horsens, afdelingschef

Fra erhvervsorganisationerne:
Hans Sørensen, LO, lokalformand
Flemming Hansen, Fødevareforbundet NNF Østjylland, afdelingsformand
Carsten Wengel, DI Horsens, formand

Fra byggesektoren:
Martin Andersen, STARK Stjernholm Kalkværket, direktør
Michael Mortensen, CASA Entreprise A/S, direktør

Fra transportsektoren:
Preben Borregaard, DKI Logistics A/S, direktør

Fra ejendomsmarkedet:
Bo Pinholt, Nybolig Erhverv, statsaut. ejendomsmægler, indehaver

Fra finansektoren:
Flemming Hansen, Sydbank, filialdirektør

Fra Horsens Kommune:
Helle Laursen, Strategi & udvikling, erhvervskonsulent
Rune Wentzel Helms, Budget- og analyseafdelingen, budget- og analysechef
Jesper Gemmer, Horsens Havn, by- og havneudviklingschef

Fra BusinessHorsens:
Finn Damkjær Pedersen, bestyrelsesformand

Læs prognosegruppens vurderinger fra efteråret 2016

Læs sammenfatningen her