MedlemsArena - Fra medlem til medlem

BusinessHorsens' MedlemsArena er et netværk for og af medlemmer. Det er et dynamisk netværk, som former sig efter deltagernes ønsker og behov.

Vi mødes en gang om måneden om forskellige emner, som deltagerne på forhånd har været med til at vælge. Ofte er det et medlem, som deler ud af sin viden om et særligt emne, og så udveksler vi erfaringer, sparrer og udfordrer hinanden.

Emner i MedlemsArenaen kan være konkrete udfordringer med f.eks. bogføring og salg, sparring om mere overordnede temaer eller rent networking. Måske har du selv nogle kompetencer, du har lyst til at dele ud af.

I bestemmer – og så afholder og faciliterer vi møderne.

Netværksmøderne holdes en gang om måneden. Altid på torsdage kl. 7.30 - 9.30, hvor vi starter med et rundstykke og en kop kaffe.

Netværket er eksklusivt for BusinessHorsens’ medlemmer, og du har allerede betalt for det via dit kontingent.

 

 

MedlemsArena - der debatteres brug af Facebook til forretning
Deltagerne i MedlemsArena arbejdede i grupper

Generel dagsorden

Kl. 7.30 Godmorgen – morgenkaffe og rundstykke v/ BusinessHorsens

Kl. 7.45 Præsentationsrunde

Kl. 8.00 Fagligt medlems oplæg

Kl. 8.20 Kort pause og opdeling i mindre grupper

Kl. 8.30 Grupperne drøfter spørgsmål fra oplægsholder

Kl. 9.10 Vi mødes og grupperne opsummerer deres drøftelser

Kl. 9.25 Dagsorden for næste møde

Kl. 9.30 Tak for i dag

Vi mødes hver gang i Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens.