HORSENS ALLIANCEN

BusinessHorsens er en del af Horsens Alliancen

HORSENS ALLIANCEN er en lokal trepartsaftale, hvor Horsens Kommune, erhvervslivet i Horsens, DI Horsens og LO Horsens samarbejder om at fremme beskæftigelsen og forbedre rammevilkårene for erhvervslivet.  

Formålet med partnerskabet er hvert år i de kommende fire år at løfte 150 ekstra Horsens-borgere væk fra offentlig forsørgelse, således at Horsens Kommune i udgangen af 2017 har 600 færre borgere på offentlig forsørgelse.

Over samme periode udfases dækningsafgiften svarende til 40-45 mio. kr.

ALLIANCE-mærket: Særlige ambassadører

BusinessHorsens modtog i 2015 og 2016 ALLIANCE-mærket.

ALLIANCE-mærket gives til virksomheder og organisationer, der har en særlig ambassadør-rolle i lokalområdet og bidrager til opfyldelsen af HORSENS ALLIANCENs mål.

Virksomheden opfylder flere af følgende kriterier:

 • Tager ansvar for at fortælle historien om HORSENS ALLIANCEN på branchemøder o.lign.
 • Stiller viden til rådighed og agerer vejviser for andre virksomheder til, hvordan en virksomhed kan få ALLIANCE-mærket – information om kriterier, initiativer, indstillingsmuligheder mv.

 • Har klare mål for et arbejdsmiljø, som understøtter, at virksomhedernes medarbejdere ikke bliver nedslidte.

 • Har en rummelig kultur, hvor der er plads til alle medarbejdertyper, eksempelvis fleksjobbere.

 • Giver virksomhedernes medarbejdere mulighed for relevant efteruddannelse evt. via jobrotation.

 • Bruger Jobcenter Horsens som rekrutteringsbureau.

 • Stiller elev- og praktikpladser til rådighed, herunder EGU-pladser (Erhvervsfaglig Grund Uddannelse).

 • Bidrager til samarbejdet med folkeskolen.

CSR-mærket: Socialt ansvarlig virksomhed

CSR-mærket gives til virksomheder, som løfter et lokalt socialt ansvar og som opfylder flere af følgende kriterier:

 • Stiller virksomheden til rådighed for ledige, som har brug for et job eller uddannelsesafklarende forløb.
 • Tilrettelægger arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have.
 • Sikrer et godt arbejdsmiljø og en arbejdspladskultur, der forebygger nedslidning af medarbejderne.