BusinessHorsens' historie

40 år i godt selskab!

I 2016 er det 40 år siden, at BusinessHorsens - under navnet Horsens Erhvervsråd - startede. I denne anledning har tidligere erhvervschef Torben Busk skrevet en jubilæumsbog, som kan læses ved at følge linket her under.

Læs jubilæumsbogen "40 år i godt selskab".

 

 

BusinessHorsens' sekretariat ligger i Vitus Bering Innovation Park på Chr. M. Østergaards Vej 4a i Horsens.

Historien om BusinessHorsens

Horsens Erhvervssekretariat blev stiftet den 11. maj 1976. Initiativtagerne var Werner Kjærsgaard, Horsens Handelsstandsforening, Erwig Jacobsen, HK-Horsens, Marinus Linneberg, Horsens Håndværker- & Industriforening og borgmester Holger Sørensen.

Det var et usædvanligt tiltag, da stifterne både repræsenterede arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Det havde man ikke set ret mange steder før, hvis overhovedet.

Formålet med Horsens Erhvervssekretariat var at skaffe arbejdspladser til byen. Man ville reklamere for byen for at få virksomheder til at bosætte sig her samt hjælpe med kontakten til det kommunale system, hvilket ellers kunne være temmelig vanskeligt.

Werner Kjærsgaard blev den første formand. Han ansatte Sven Lollesgaard som erhvervskonsulent. Han skulle gøre Horsens Erhvervssekretariat kendt hos hovedorganisationerne. Sekretariatet, som dengang lå på Søndergade 46, havde en åbningstid fra 9-13. Lollesgaard var kun ansat en dag om ugen. Bente Hansen blev ansat på halv tid til at varetage den daglige drift, og hun skulle samtidig være sekretær for Horsens Handelsstandsforening. Horsens Kommune gav et mindre driftstilskud, så pengene var små.

BusinessHorsens i 80'erne

I 1980 blev Jens E. Søndergaard ansat som erhvervschef. Han arbejdede især med eksport. I marts 1980 stiftes Østjysk Erhvervssekretariat som et samarbejde mellem erhvervsrådene i Juelsminde, Nørre Snede, Brædstrup, Tørring-Uldum og Hedensted kommuner samt Horsens Erhvervssekretariat.

Senere indtræder også Gedved Kommune i samarbejdet. Målet med dette samarbejde var at arbejde på en styrkelse af erhvervslivet primært igennem øget eksport. På dette tidspunkt begyndte man også at hverve medlemmer, som skulle betale et årligt kontingent til Horsens Erhvervssekretariat.

I marts 1980 blev Horsens Erhvervsråd også stiftet. Østjysk Erhvervssekretariat skulle fungere som sekretariat for det nye Horsens Erhvervsråd.

I 1985 blev Knud Schütt ny formand. Samme år blev Torben Busk, som kom fra et job som selvstændig erhvervsdrivende, ansat som erhvervschef.

I 1988 stiftes Horsens Teknologiråd og Niels Hesselberg Møller ansættes som teknologichef.

I 1989 fusionerede Horsens Erhvervsråd med Horsens Teknologiråd. Det nye navn blev Horsens Teknologi- og Erhvervsråd, hvor Torben Busk overtog den samlede ledelse. Tilskuddet fra Horsens Kommune øges i takt med, at antallet af opgaver for kommunen stiger.

I 1989 melder Brædstrup og Horsens sig ud af samarbejdet i Østjysk Erhvervssekretariat, som herefter nedlægges. I Horsens fortsættes aktiviteterne i regi af Horsens Erhvervsråd, som senere indgår samarbejdsaftale med Brædstrup og Juelsminde kommuner. Fra 1. januar 2003 kommer Gedved Kommune også med i samarbejdet.

BusinessHorsens flyttede ind i Vitus Bering Innovation Park den 1. december 2009.

BusinessHorsens i 90'erne og det nye årtusinde

I maj 1990 flytter Horsens Erhvervsråd til nye lokaler i Tobaksgården 3.

I 1992 glider navnet "Teknologirådet" ud, og da man nu udelukkende arbejder for Horsens erhvervsliv, blev navnet "Horsens Erhvervsråd" valgt.

Den 1. januar 2001 fusioneres Innovation Horsens og Horsens Erhvervsråd med Erhvervsrådet som fortsættende juridiske enhed.

Den 1. januar 2002 fusioneres Horsens Turistbureau og Horsens Erhvervsråd, ligeledes med Erhvervsrådet som fortsættende juridiske enhed. Udadtil bibeholdes de selvstændige navne – Horsens Erhvervsråd, Innovation Horsens og Horsens Turistbureau.

Den 1. januar 2003 udliciteres driften af Horsens Turistbureau til Horsens Handel & Industri, det senere CityHorsens.

Med virkning fra 1. januar 2008 opsiges samarbejdsaftalen med CityHorsens og Erhvervsrådet overtager igen driften af turismen. Turisme- og eventkonsulent Lene Kamilla Hansen forfremmes ved samme lejlighed til turistchef.

Med virkning fra 1. januar 2008 overtager Erhvervsrådet Designcentret ID-Forum. Udadtil anvendes navnet ID-Forum fortsat, men organisationen ID-Forum nedlægges, og medarbejderne overføres til ansættelse hos Erhvervsrådet.

Den 1. december 2009 flyttede Erhvervsrådet fra Tobaksgården til nye lokaler i Vitus Bering Innovation Park.

På et bestyrelsesseminar i juni 2010 bliver det besluttet, at Erhvervsrådet fremadrettet skulle være mere forretningsorienteret. Denne beslutning blev taget på basis af en analyse af Horsens Kommunes fremtidige økonomi, hvor der forventes et vigende tilskud over tid. Processen ”deep-change” blev igangsat, hvorunder bl.a. alle medarbejdere fik personlige salgsmål og bonusordninger.

I efteråret 2011 blev der skabt mulighed for, at det gamle forladte Horsens Statsfængsel kunne åbne som oplevelsescenter. I denne forbindelse blev det besluttet at udspalte turismen fra Erhvervsrådet og overføre de økonomiske midler og turisme-personalet til Fonden Fængslet. Dette skete med virkning fra 1. januar 2012.

I foråret 2012 begynder Erhvervsrådet at anvende betegnelsen BusinessHorsens sideløbende med Horsens Erhvervsråd, for helt at udfase brugen af det tidligere navn i sommeren 2013.

Den 1. januar 2016 fusionerede BusinessHorsens med CityHorsens, med BusinessHorsens som fortsættende organisation og CityHorsens som et brand for detailhandels-aktiviteterne. Foruden bestyrelsen er der nu et stående detailhandelsudvalg med et selvstændigt aktivitetsbudget.