Samarbejde med Horsens Kommune

Vi har en samarbejdsaftale med Horsens Kommune, som blandt andet går ud på at øge videns- og kompetenceniveauet i Horsens, fremme innovation i horsensianske virksomheder og hjælpe iværksættere i kommunen.

Desuden arbejder vi for at forbedre og påvirke rammer og vilkår for virksomheder i Horsens samt at alle personer bosiddende i Horsens Kommune gratis skal kunne modtage behovsbaseret vejledning i forbindelse med overvejelser om virksomhedsstart.

Eksempler på vores samarbejde med Horsens Kommune er blandt andet:

  • Samarbejde med jobcenter og uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe arbejdspladser/praktikpladser i de horsensianske virksomheder
  • Iværksættervejledning og iværksætterprojekter, heriblandt personlig vejledning og afvikling af informationsmøder
  • Klyngedannelser og udvikling af netværk for produktionsvirksomheder
  • Markedføring af Horsens samt tiltrækning og fastholdelse af borgere og uddannelsessøgende

Foruden ovenstående eksempler udvikles samarbejdsprojekter med Horsens Kommune årligt, og BusinessHorsens er eksempelvis repræsenteret i fremtrædende udvalg samt arbejder med adskillige forhold - se en liste over udvalg

Læs også mere om Horsens Kommunes Erhvervsstrategi