Det offentlige

Som medlem af BusinessHorsens bliver der taget action på dine ideer og forslag til at forbedre de lokale erhvervsmæssige forhold. Vi er i tæt dialog og samarbejde med Horsens Kommune og andre offentlige instanser. Det betyder at du som medlem kan bruge os som talerør og sparringspartner, hvis du har brug for en dialog eller påvirke forhold, som har betydning for din virksomhed i Horsens.

BusinessHorsens er eksempelvis repræsenteret i fremtrædende udvalg samt arbejder med adskillige forhold, såsom:

 • PR-gruppen
 • LBR
 • Erhvervspolitisk kontaktudvalg
 • Forum Horsens Fonden
 • Kompetencevækst Horsens Hedensted
 • Foreningen af danske transportcentre
 • Netværk, serviceydelser og markedsføring af VBI park
 • Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft
 • Formidling af udenlandske studerende til virksomhederne
 • Markedsføring af Horsens som erhvervsområde
 • Tiltrækning af virksomheder
 • Synliggørelse af de gode historier i kommunen

 

 

Herunder kan du se eksempler på virksomheder, hvor BusinessHorsens har spillet en rolle:

Brimas A/S, Horsens, direktør Thomas Iversen
"Brimas A/S ser BusinessHorsens som en meget betydningsfuld samarbejdspartner for erhvervslivet i Horsens. De yder kompetent sparring og bidrager med professionelle kompetencer. De trækker på et stort netværk af specialiserede rådgivere og organisationer for at sikre de allerbedste vækstbetingelser for virksomhederne i Horsens-området. Vi har haft stor gavn af vores medlemskab og har bl.a. ved BusinessHorsens' mellemkomst igangsat flere målrettede forløb, der skal sikre Brimas' fortsatte vækst og udvikling."

Insero, direktør Mogens Vig Pedersen
"BusinessHorsens har øje for muligheder og synergier. De har bl.a. sat os i forbindelse med spæde udviklingsprodukter inden for vores interesseområder, som vi som investeringsfond kan finpudse og gøre til en god forretning. Vi sætter også stor pris på BusinessHorsens' engagement i etableringen af innovations- og vækstmiljøer, som First Office i Tobaksgården og Vitus Bering Innovation Park i Horsens."

Kammeroperaen, Horsens
"BusinessHorsens fik hurtigt et møde i stand med VOLAs adm. direktør samt bidrog til at tilrette Kammeroperaens budskaber, så de fængede i en VOLA-verden. Et succesfuldt introduktionsmøde blev fulgt op af konceptmateriale på erhvervsrådets foranledning. Det resulterede i et rungende "ja" fra VOLAs ledelse til at indgå som nøglepartner i operaforestillingen - endog i et langt større omfang end der først var lagt op til. For Kammeroperaen var realiseringen af samarbejdet med VOLA samtidig en flot kickstart på det tværkommunale samarbejde "Kultuhverv", som er et treårigt projekt under Kulturregion Østjysk Vækstbånd."

Husodde Strand Camping, ejer René Klitsgaard
"Husodde Strand Campings nye lejrpar var tilflyttere og havde som nye virksomhedsejere et behov for viden om Horsens Kommune samt en række spørgsmål til, hvor og hvordan de kunne komme i gang med deres mange drømme og visioner. De kontaktede BusinessHorsens, der udover diverse praktiske henvisninger til forskellige afdelinger ved Horsens Kommune også satte dem ind i hvilken by, de er flyttet til, hvilke muligheder de som virksomhed har, og hvad Horsens kan tilbyde dem. Som nye virksomhedsejere er der et stort behov for viden, samarbejde og åbning af døre, hvor BusinessHorsens er en neutral samarbejdspartner med stor viden indenfor et bredt felt."