Salgslederuddannelse

Udvikling og styring af virksomhedens salg
BtB Salgsledelse

Et effektivt BtB salg er resultatet af en veltilrettelagt strategi samt processer, værktøjer og kompetencer. Det, som binder det hele sammen, er god salgsledelse.

Dania Erhverv udbyder denne online uddannelse. Uddannelsen er målrettet ejerlederen / salgschefen i den mindre eller mellemstore BtB-baserede virksomhed med behov for viden og praktiske værktøjer til at planlægge, gennemføre og styre virksomhedens BtB salgsindsats – hele vejen fra lead generering til salget lukkes.


Dit udbytte på uddannelsen

  • Kompetencer og værktøjer til at planlægge, gennemføre og styre salgsindsatsen.

  • Udvikling af salgsplan for egen virksomhed via den gennemgående projektopgave,som er klar til eksekvering efter endt uddannelse.

  • Netværk med andre BtB salgsansvarlige.

 
Opbygning af uddannelsen

Modulerne tager udgangspunkt i akademifaget ”Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis” (5 ECTS fra akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion).

Uddannelsen er online baseret og strækker sig over 4 uger. Den gennemføres som en kombination af 6 interaktive online undervisningsmoduler, og sideløbende udvikles virksomhedens egen salgsplan trin for trin som den gennemgående projektopgave.

Du vejledes af underviseren, og der skabes netværk mellem deltagerne via en online samarbejdsplatform.

Akademiuddannelsen er en praksisnær efteruddannelse, hvor indholdet tilpasses erhvervslivets krav. Teorien vil blive bundet op på deltagernes virkelighed, hvilket gør, at den nye viden tages med hjem og bruges med det samme.


Datoer

Modul 1: Tirsdag 15. september kl. 8-11

Modul 2: Fredag 18. september kl. 8-10

Modul 3: Tirsdag 22. september kl. 8-10

Modul 4: Fredag 25. september kl. 8-10

Modul 5: Tirsdag 29. september kl. 8-10

Modul 6: Fredag 2. oktober kl. 8-10

Læs om de enkelte modulers indhold her


Eksamen

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor du fremlægger og forsvarer din salgsplan.

Datoer: 8. og 9. oktober 2020


Pris og tilmelding

Pris: kr. 9.500,-
Tilmelding: eadania.dk/salgslederuddannelse
Tilmelding er efter først-til-mølle princippet, dog senest 1. september 2020.


Økonomi

Ved tilmelding er det muligt at få din uddannelse betalt via omstillingsfonden, hvis du er faglært og i beskæftigelse. Fonden søges ved tilmelding til uddannelsen og tildeles efter “ først til mølle”-princippet.

Indbetaler din egen virksomhed til en kompetencefond, kan det være muligt at søge midler i fonden.

Forløbet er tilrettelagt så der kan søges uddannelsesstøtte på svu.dk, hvis kriterierne opfyldes.


Underviser

Tommy Langhoff fra virksomheden eXpand:

•    Tidligere professionel atlet.
•    Uddannet Officer i Hæren, HD(Afsætning) og Executive Management Programme fra INSEAD.
•    +25 års erfaring med orkestrering af salg og service fra roller CEO, salgsdirektør og konsulent.


Kontakt for yderligere information

Annemette Lyngby
Chefkonsulent i Dania Erhverv
Mail: ANLY@eadania.dk
Tlf: +45 6195 3528


Om Dania Erhverv

Dania Erhverv er Erhvervsakademi Danias samlede enhed for efter- og videreuddannelse. Dania Erhverv udbyder efter- og videreuddannelser i form af akademiuddannelser, kurser og skræddersyede konsulentløsninger til private og offentlige virksomheder.