Hvordan forholder den mindre virksomhed sig til ny teknologi? Er min bestyrelse klædt på til at se mulighederne omkring ny teknologi? Hvad med kulturen på byggepladsen? Hvordan griber vi ‘bæredygtighed’ an?

BYGGETEK Horsens er for alle, der arbejder i, eller har berøring med, byggebranchen. Fra den lille håndværker til den større entreprenørvirksomhed. Her får du inspiration, ny viden og netværk.
Fire inspirerende hovedtalere belyser digitaliseringen fra forskellige vinkler, og på eftermiddagens workshops får du mulighed for at vælge det spor, der passer dig, og komme i dybden med det.

PROGRAM

7.30
Registrering og morgenmad


7.45
VELKOMMEN TIL BYGGETEK HORSENS 2019
Konferencier Kristian Bernth og borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune.


8.05
FREMTIDENS BYGGERI
Louise Opprud Jakobsen, innovatør og fremtidsforsker

Få et indblik i nogle af de fremmeste byggeprojekter fra fx San Francisco, når Louise viser mind blowing eksempler. Bliv klogere på, hvordan det nye digitale aspekt kryber ind i vores liv og verden. Louise giver også et overblik over, hvad vi ser inden for robotics, automatisering, VR og IoT.

Vi skal alle forholde os til udviklingen, men hvilket mind set er der behov for i virksomhederne, hvis de skal kunne følge med omstillingen?  

BÆREDYGTIGHED
Kim Faurschou,
Videnscenter for Håndværk – Bæredygtighed, Klimarenovering & Byggeri

Bæredygtighed er det mest omtalte emne de seneste år, men hvad er det egentligt? Og hvad kan og bør vi gøre ved det?

Kim vil introducere og udfordre hvad bæredygtighed består af, hvordan det defineres og måles, samt hvordan Videnscentret arbejder med bæredygtighed inden for byggeri på erhvervsskolerne.

Hvordan er koblingen mellem bæredygtighed og digitalisering af byggeriet? Hvordan anvender bygge- og anlægsbranchen ny teknologi, og hvilke behov er der i forhold til kompetenceudvikling?

Med sig har Kim også Lars Keller fra Small Planet, som viser konkrete eksempler på, hvordan fremtidens byggeri kan blive mere bæredygtigt.

DEN NY TEKNOLOGI
Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling, NCC


Hvordan bringer ny teknologi (IoT) os i stand til at nå vores fælles forpligtelser som branche i forhold til 70%-målet om nedbringelse af CO2 udledningen i 2030 - og hvad forventer NCC af sine underleverandører?

BYGGERIETS UDDANNELSER I EN VIRKELIGHED UNDER FORANDRING
Jakob Diget Møller, chefkonsulent, Dansk Byggeri


Hvilke kompetencer vil blive efterspurgt i en stadig mere digitaliseret hverdag?

11.35
FROKOST

12.50
JONATAN SPANG - UNDERHOLDNING

13.20
WORKSHOPS

Dyk videre ned i et af de tre spor om enten teknologierne, mennesket i teknologien eller bæredygtighed. Læs mere om de tre spor nedenfor.

15.20
AFRUNDING OG TAK FOR I DAG!

 

UDSTILLERE
25 udstillere viser hvad de kan inden for digitalisering i byggebranchen

Kom forbi og få en snak med udstillerne, bliv inspireret og møde nye, potentielle samarbejdspartnere og kunder.

Vi glæder os til en fantastisk dag med deltagere fra store dele af bygge- og anlægsbranchen, som vil tilbringe en hél dag med fokus på fremtidens produkter, processer og ikke mindst organisering.

WORKSHOP 1

Hvordan NCC bruger teknologi til at skabe gennemsigtighed i projektet og sikre tilgang til relevant information for alle byggesagens parter.

I NCC har vi fokus på at øge digitaliseringen på vores projekter. Det har vi fordi vi kan se det skaber værdi for alle på projektet. Vores mål er at skabe succes for vores samarbejdspartnere, for når de har succes, så smitter det af på os.

Workshoppen giver et indblik i, hvilke digitale værktøjer vi bruger og hvilke processer og struktur der ligger bag.

På workshoppen tager vi udgangspunkt i et af vores igangværende byggeprojekter og belyser hvordan digitaliseringen understøtter både tilbudsgivning og produktion.

Workshoppen er relevant for både bygherre, rådgivere, entreprenører og leverandører, men også relevant for dem som blot har en interesse i digitalisering.

WORKSHOP 2

Få mennesket med i krydsfeltet mellem teknologi og byggeri.
Med senior leankonsulent Kurt Hansen fra Lean Akademiet.

Lær hvordan du kan arbejde med Lean som en integreret del af alle byggeprojektets faser. Vi giver eksempler på, hvordan du kan kortlægge dine processer, for at fjerne spild og i sidste ende skabe et bedre flow med reduceret gennemløbstider.

Vi giver eksempler på, hvordan kortlægningen også kan bruges som grundlag for digitalisering.

Du lærer at spotte spild og ikke mindst hvordan du får medarbejderne godt integreret i Lean arbejdet og de løbende forbedringer.

Vi tager udgangspunkt i cases, og du får selv lov til at arbejde med nogle af de værktøjer, vi præsenterer.

WORKSHOP 3

Bliv klogere på arbejdet med bæredygtighed
Med Kim Faurschou fra Videnscenter Håndværk - Bæredygtighed, Klimarenovering & Byggeri samt Lars Keller fra Small Planet

Workshoppen vil give deltagerne mulighed for at se, hvordan der konkret arbejdes med bæredygtighed.

Workshoppen er opdelt i tre dele:
Videnscenter for Håndværk – Bæredygtighed, Klimarenovering & Byggeri vil præsentere deres to mobile teknologi centre:

  1. Det mobile teknologicenter for byggeri og bolig
  2. Det mobile teknologicenter, for industri og teknologi
  3. Lars Keller fra Small Planet introducerer systemet EcoCocon, et Cradle-to-Cradle og Passiv-hus certificeret byggesystem, der bl.a. er anvendt på en to-etagers skole på Møn.
    Byggesystemet er pt i gang med markedsintroduktion med støtte fra Realdania og Henning Larsen Architects.

 

DET PRAKTISKE

Tid
Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 7.30 - 15.30

Sted
Learnmark Horsens, F-hallerne
Vejlevej 150, 8700 Horsens

Pris
Det er gratis at deltage!