Vision for Horsens Kommune

Vision der rækker langt

Horsens Kommune har store ambitioner. Visionen er den lokale ledestjerne. Den rummer udfordringer på tværs i hele kommunen. Visionen er inspiration til at løfte i flok for at skabe vækst og fremgang.

At løfte i flok og skabe synergier

Visionen for Horsens Kommune har tre spor, som tilsammen skal bidrage til at fastholde og forbedre den positive udvikling, kommunen har gennemgået de seneste år. Det kræver en vedvarende og stor indsats fra borgere, organisationer, erhvervsliv og kulturliv. Ikke alene at trække på samme hammel, men også i samme retning. Nærværende vision blev vedtaget i byrådet d. 27. april 2010.

Horsens - oplevelser i mange farver

• Vi inviterer til festivaler, koncerter og kulturelle begivenheder i særklasse.
• Vi er et levende samfund med høj puls og satser på spændende og kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet samt et attraktivt handelsliv.
• Vi tiltrækker kunstnere og kreative ildsjæle, som tilfører oplevelser og dynamik til samfundet.
• Vi har sunde, fysisk aktive borgere, og byrum og natur, der indbyder til fysisk aktivitet. Vi er "superliga" i flere idrætsgrene - i såvel bredde som elite.
• Vi byder turister velkommen og er kendt for områdets naturherligheder og -oplevelser.

Horsens - et dynamisk og kreativt kraftcenter

• Vi skaber optimale muligheder for bosætning, vækst og dynamik.
• Vi bidrager til udvikling og vækst i virksomheder og arbejdspladser ved at give gode rammebetingelser og tage erhvervspolitiske initiativer.
• Vi skaber kreative miljøer for viden, vækst og innovation, og Horsens er en moderne studieby med studerende fra hele verden. Vi skaber synergi mellem uddannelses- og forskningsinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen.
• Vi er ildsjæle, og sammen gør vi det umulige muligt. Vi løfter i flok.
• Vi har en aktiv miljøpolitik baseret på bæredygtighed og med fokus på kommunens natur og rekreative områder.

Horsens - en moderne velfærdskommune

• Vi har en høj kvalitet i vores service til borgerne - fra børnepasning til uddannelse og ældreomsorg.
• Vi har et ambitiøst uddannelsessystem, der motiverer elever og studerende til at udvikle deres faglige og sociale potentiale i et kreativt og innovativt miljø. Vi satser på uddannelse gennem hele livet.
• Vi skaber resultater - og vores styrke er helhed, respekt, resultat og kvalitet. Vi understøtter innovation og udvikling.
• Vi har plads til udfoldelse og skaber rum for høj livskvalitet og sundhed for alle borgere. Vi har et betydeligt socialt engagement, samtidig med at vi forventer, at alle bidrager aktivt.
• Vi bygger vores kommunale indsats på et tæt samspil med borgere, lokale ildsjæle, organisationer, foreninger og erhvervsliv.