A20 VIDENSKLUB

KONCEPTET

Vil du netværke med andre ligesindede og dygtige erhvervskvinder? Nogen, der ligesom dig kan lide at gå på arbejde og har ambitioner med det? Har du et stort netværk – bare ikke lokalt?

A20 VIDENSKLUB er skabt for, at vi kan inspirere hinanden, udveksle viden og ideer om relevante emner samt give hinanden værdi på både det personlige og faglige plan.

I A20 VIDENSKLUB lægger vi vægt på, at der skal være tid til at netværke og lære hinanden godt at kende.

3 HURTIGE

  • Vi mødes 4 gange i løbet af året. Mødedatoer finder du ude til højre. Vi lægger op til, at møderne holdes på skift hos deltagerne. Vi har ikke fastlagt et program for møderne. Det bliver vi enige om i gruppen hen ad vejen. Én ting ligger dog fast: Der skal være tid til at vi kan tale sammen om løst og fast.
  • Der er plads til 20 deltagere i A20 VIDENSKLUB.
  • Medlemskab koster kr. 3.000,- ex moms.
    Hvis din virksomhed ikke er medlem af BusinessHorsens, er prisen kr. 5.000,-.
    Beløbet går bl.a. til forplejning og eventuelle eksterne oplægsholdere.

HAR VI VÆKKET DIN NYSGERRIGHED?

SIGN UP HER, HVIS DU VIL HØRE NÆRMERE:
Udfyld venligst samtykke*