Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning v. Finn Damgaard Pedersen 


Temaet på Årsmødet handler om evnen til at se fremad. At omfavne og udforske de muligheder, som ny teknologi giver os. Og ikke mindst, hvordan vi bruger dem.


Både strategisk og helt konkret. Det vender vi tilbage til. 


For det at berette om BusinessHorsens, det indebærer, at vi for en stund kigger tilbage på året, som er gået. 


Og uden at dvæle for meget ved det, så blev 2017 også et begivenhedsrigt år. 


Vi har på mange måder haft et godt år, men også et år, med enkelte, uforudsete bump på vejen.


Som de fleste nok ved, så blev Signe Marie Smidt ansat som ny direktør i starten af 2017.


Signe fik sat mange gode ting i gang. 


Hun fik sat et nyt hold. Vi fik sat vores aftryk på kommunens nye erhvervsstrategi.


Og vi fik pustet ny energi ind i organisationen og bedre kontakt til vores medlemmer.


Desværre valgte Signe at stoppe i BusinessHorsens. Det gav naturligvis noget uro undervejs. 


For det var uventet. Både for medarbejderne, bestyrelsen og også for rigtig mange af jer medlemmer. Det kan jeg godt forstå, men det var egentligt ret udramatisk og både BusinessHorsens og Signe er kommet godt videre. 


Vi fik hurtigt en kompetent afløser på plads i form Anders Killmann Petersen, som kom fra Hedensted Erhverv. Og Anders er kommet rigtig godt fra land. Så NU ser vi fremad.  


Vi skal fejre dem, der går forrest


I 2017 lancerede vi også et helt nyt awardshow for erhvervslivet – Horsens Inspire - og vi har besluttet at gentage succesen i år. 


Ikke kun fordi det var en succes, men fordi det er enormt vigtigt at anerkende de virksomheder, iværksættere og handlende, som går forrest og gør en forskel. Og når anerkendelsen kommer fra kollegaer og konkurrenter, så er den noget særligt.  


Og så er sådan en begivenhed også med til at sætte Horsens og vores virksomheder på landkortet. Det giver masser af omtale og et mentalt boost til både nominerede og vindere.


Det går godt i Horsens


Hvis vi vender blikket lidt mere ud af, så går det godt for erhvervslivet i Horsens. De mange, flotte regnskaber vi ser i øjeblikket, taler deres tydelige sprog: 


Det er en fantastisk udvikling, som vi vil styrke og præge fremover.  


For det er det, der er hele vores eksistensgrundlag - at sikre de bedst mulige vækstbetingelser for erhvervslivet. Uanset om det handler om at sætte dagsorden på de helt store linjer som fx E 45 eller sparring på strategien i en lille virksomhed.


Derfor er vi også optaget af, at succesen ikke blive en sovepude.


For det er lige nu, i de her år, at vi har momentum og mulighed for, for alvor at rykke Horsens Kommune helt ind i superligaen på erhvervsområdet. 


Det kræver, at vi er bevidste om, hvor vi skal sætte ind, og at alle gode kræfter trækker i samme retning. Og vi i BusinessHorsens vil gå forrest i den proces.  


Potentialet og ambitionerne er kæmpestore i Horsens Kommune. Men vi har også en række udfordringer. 


Helt konkrete udfordringer, som I kæmper med og oplever hver eneste dag, hvor flaskehalse i både infrastruktur og på arbejdsmarkedet truer vækst og udvikling. 


Og så har vi andre og mere uhåndgribelige udfordringer. Udfordringer der er sværere at forholde sig til og få hånd om. Og dermed også meget sværere at tage højde for. 


Fx den teknologiske udvikling, som både rummer fantastiske muligheder, men også trusler, hvis vi ikke er på forkant. 


Infrastruktur


Hvis vi tager de konkrete udfordringer først, så er der ingen quick fixes, men til gengæld peger pilen i den rigtige retning på flere, vigtige områder.


På E 45 er der bedring på vej. Efter et årelangt pres fra mange gode kræfter – både DI, Horsens Kommune og andre - er arbejdet med udbygningen af E 45 gået i gang – godt nok nord for Horsens, men regeringen har nu sat penge af til en såkaldt VVM-undersøgelse af en udvidelse fra Vejle til Skanderborg. 


Det er det næste vigtige skridt på vejen mod målet. Nemlig to ekstra spor på E-45 fra hele vejen fra Vejle i Syd til Randers i Nord. Det er vi klar til i Horsens. Se bare her: 

Det går altså fremad med infrastrukturen. Også lokalt

I begyndelsen af året blev Kommuneplan 2017 vedtaget – og selvom det kan lyde som lidt af en bureaukratisk omgang, så var det vigtigt.  

Det betyder nemlig, at Trafikplan 2030 kan blive rullet ud. Ja, faktisk er arbejdet allerede godt i gang flere steder – og det vil jeg gerne rose byrådet for. 

Men samtidigt er det også vigtigt at understrege, at det er pinedød nødvendigt, at udbygningen af vores infrastruktur sker så hurtigt som muligt.

Der er nemlig langt tid til 2030, hvor de sidste byggerier efter planen skal stå færdig. Så jeg vil opfordre byrådet til at arbejde for en hurtigere gennemførsel af trafikplanen – og tage bestik af udviklingen undervejs, så vi ikke bliver overhalet af virkeligheden.

For indbyggerne strømmer til, erhvervslivet vækster, men infrastrukturen hænger efter. Det er fakta, og det skal der styr på. 

Arbejdskraft

En anden helt konkret udfordring er manglen på arbejdskraft – de seneste tal viser faktisk, at beskæftigelsen er rekordhøj.

Det er jo fantastisk, men bagsiden af medaljen er desværre, at vi har en stor og stigende udfordring med at skaffe arbejdskraft. 

Derfor er det et område, som BusinessHorsens har stort fokus på. Både når vi holder netværksmøder med beskæftigelseministeren, når vi går i pressen, men også i det daglige. Fx med vores matchmakerordning, som sidste år fik bygget bro mellem masser af dygtige unge mennesker og vores lokale erhvervsliv. Det kan I se et eksempel på her: 


Tick Cad har i øvrigt også af egen drift ansat en højtuddannet udlænding, som har læst her i Horsens, og den slags skal vi blive bedre til. Flere, dygtige studerende skal blive i Horsens og skabe værdi her, i takt med, at Horsens bliver en stærkere uddannelsesby i de kommende år.

For der er nye ingeniøruddannelser på vej allerede i år og med Campusrokaden, får vi – forhåbentligt - samlet alle byens uddannelser på et sted og skabt et helt enestående miljø.


Et miljø, der forhåbentligt også kan være med til at gøre det mere attraktivt at tage en faglært uddannelse, som er der, hvor det halter mest med arbejdskraften.

Derfor håber vi, at vi kan få pengene til at passe, så Learnmark bliver en del af det nye Campus, så man blive smed eller industritekniker i et spændende, ungt og tidssvarende miljø, og så vi kan bygge videre på den spirende interesse, der er for at tage en faglært uddannelse her i Horsens. 

Et nyt Campus gør det ikke alene, og der er også langt til 2021, når arbejdskraften mangler lige nu. Derfor har vi valgt at tilpasse og forenkle flere af vores indsatser og projekter, så virksomhedernes behov kommer endnu mere i centrum.

Iværksætteri


Et andet område, hvor 2017 har været godt, er iværksætterområdet

Vi vejleder og hjælper hvert år rigtig mange mennesker, som har en drøm om at blive iværksætter. 


Det er en vigtig indsats, fordi vi ved, at iværksættere skaber vækst og job. 

Fx ved at bruge ny teknologi eller en kombination af nye forretningsmodeller, bæredygtighed eller data, som fx Jord.dk, som I skal møde her: 

Ny teknologi

Nu vi er ved ny teknologi, og nye forretningsmodeller, så er vi tilbage ved udfordringerne – nemlig at vores omverden, markeder, kunder og måden at drive forretning på, hele tiden ændrer sig. 


Det slipper vi ikke for at forholde os til. Også selv om det giver nogle knubs undervejs. Både for erhvervslivet og BusinessHorsens som organisation. 


For vi oplever allerede i dag, at virksomheder, som ikke følger med udviklingen, simpelthen visner og dør. 


For noget tid siden var der en virksomhed, som meldte sig ud af BusinessHorsens.


De mente, at vi var blevet for fokuserede på ny teknologi, og at de ikke kunne bruge os. 

Uden at man skal lægge alt for meget i det, så vidner episoden om, at vi som organisation har en bred medlemskreds, med vidt forskellige opfattelser og ønsker. 

Det betyder, at vi skal gå en balancegang, hvor vi hjælper og skubber på udviklingen samtidig med, at vi hele tiden er i øjenhøjde med virksomhederne og deres behov.


Men jeg vil godt gøre det helt klart: BusinessHorsens vil fremover være offensive i de tilbud og den sparring, vi tilbyder alle jer medlemmer.

Det er også derfor, at vi i dag har inviteret en taler, som om nogen arbejder i en branche, som vil forandre sig markant de kommende år. 

Det er derfor, vi vil hjælpe med at pege på nye teknologier og muligheder og hjælpe erhvervslivet med at være på forkant. 

Og det er derfor, at vi i højere grad vil formidle viden, eksperthjælp og fx nye, innovative medarbejdere i virksomhederne

Og det er derfor vi bakker op om kommunens nye erhvervsstrategi.

Netop erhvervsstrategien, som vi skal høre mere om senere, vil jeg ikke gå nærmere ind i her, men jeg vil blot sige:

At det vi har allermest fokus på, det er, at strategien omsættes til konkrete handlinger og aktiviteter.

Og at nye satsningsområder ikke bliver på bekostning af, men sammen med og med udgangspunkt i, vores i forvejen stærke erhvervsliv. 

Vi ser det som vores rolle at være med til at bygge bro, så vi får et samlet erhvervsliv godt med på rejsen mod at blive en af Danmarks stærkeste erhvervskommuner. 

Hvis man her til slut skal pege på et område, som måske ikke fylder så meget i erhvervsstrategien, så er det detailhandlen. 

Detailhandel

Derfor har jeg valgt at slutte af med netop detailhandlen i min beretning, for det er ekstremt vigtigt, at vi husker på, at uden en levende by med oplevelser, butikker og kulturelle tilbud, så kommer vi ikke mål med at styrke Horsens som erhvervskommune.


I 2017 har vi fået nye kræfter på Citykontoret og sat gang i flere nye ting. Vi tænker nyt i vores markedsføring, vi har styrket kommunikationen, og vi tager ny teknologi og data i brug, så vi får bedre forudsætninger for at lave events og markedsføring.

En anden ting som er værd at glæde sig over, det er renoveringen af Søndergade, som går i gang inden for nærmeste fremtid – det fylder også noget i butikkerne, hør med her:Vi glæder vi os til at følge arbejdet i midtbyen, og vi vil gøre vores absolut bedste for, at det bliver en god proces, hvor der tages så meget som muligt hensyn til vores handelsliv.


Tak for opbakningen


Afslutningsvis vil jeg gerne sige mange tak til alle jer medlemmer for samarbejdet i 2017. Vi glæder os til at fortsætte det i 2018 med en række nye, initiativer, som Anders Killmann Petersen vil komme ind på lidt senere. 


Der skal lyde en stor tak for samarbejdet til Horsens Kommune, DI, Horsens Håndværker- og Industriforening, LO og fagbevægelsen og alle andre samarbejdspartnere. 


Der skal også lyde en stor tak til vores årsmødepartnere LRP, PersondataSupport, Jyske Bank og PWC – samt alle kolleger i bestyrelsen, i detailhandelsudvalget og medarbejdere på begge kontorer.   

Tak for ordet.