Horsens Inspire 2017 - Match for fremtiden

Kvalificeret arbejdskraft er vitalt for enhver virksomhed. Gennem tæt dialog med virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejder vi i BusinessHorsens for at sikre virksomheder adgang til de rette kompetencer. Samtidig bringer vi virksomheder sammen med højtuddannet arbejdskraft og studerende til praktik og studiejobs.

Med prisen Match for Fremtiden hylder vi de virksomheder, som tager et medansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft på bedste vis.

Prisen tildeles en virksomhed, som har gjort en særlig indsats i arbejdet med studerende, herunder lærlinge, praktikanter og elever. En virksomhed, som med åbenhed og fremsyn har formået at give en studerende udfordringer og rammer til at dygtiggøre sig og skabe værdi for virksomheden.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på: 

  • et særligt godt tilrettelagt fagligt forløb for den studerende,
  • det faglige og kommercielle udbytte, som samarbejdet har medført for virksomheden,
  • at den studerende har fået mulighed for at omsætte sin teoretiske viden til værdi for virksomheden,
  • at virksomheden har haft et internationalt udsyn i form af samarbejde med en international studerende eller på anden vis har formået at koble den studerendes kompetencer med internationale markeder.

Det er et krav, at kandidaten er hjemmehørende i Horsens Kommune. 

Sådan findes vinderne

Juryen nominerer tre kandidater blandt alle indstillede. Vinderen findes ved en live SMS-afstemning blandt deltagende virksomheder ved Horsens INSPIRE den 16. november 2017.

Jury

Thomas Iversen, Brimas A/S
Michelle Hobolth Ros, VIA University College
Niels Yde, Learnmark Horsens
Flemming Nymann, Roesgaard & Partners