Horsens Inspire 2019 - Match for fremtiden

Kvalificeret arbejdskraft er vitalt for enhver virksomhed. Gennem tæt dialog med virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejder vi i BusinessHorsens for at sikre virksomheder adgang til de rette kompetencer. Samtidig bringer vi virksomheder sammen med højtuddannet arbejdskraft og studerende til praktik og studiejobs. 

Med prisen Match for Fremtiden hylder vi de virksomheder, som tager et medansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft på bedste vis. 

Prisen tildeles en virksomhed, som har gjort en særlig indsats i arbejdet med studerende. En virksomhed, som med åbenhed og fremsyn har formået at give en studerende udfordringer og rammer til at dygtiggøre sig og skabe værdi for virksomheden.

Her benytter vi betegnelsen ”studerende” om både studerende, lærlinge, elever og praktikanter.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:

  • et særligt godt tilrettelagt fagligt forløb for den studerende,

  • et fagligt og kommercielt udbytte af samarbejdet for virksomheden,

  • åbenhed, fremsyn, udfordrende opgaver og rammer, der styrker den studerende og skaber værdi for virksomheden,

  • et godt mentorforløb for den studerende, 

  • et internationalt udsyn, som er blevet styrket igennem samarbejdet med internationale studerende eller gennem en anden type kobling af studerendes kompetencer og internationale markeder.

Virksomheden skal ikke nødvendigvis opfylde alle kriterier, for at kunne vinde prisen. Men det er et krav for alle kandidater, at virksomheden er hjemmehørende i Horsens Kommune, eller at den studerende er tilknyttet en lokalafdeling her.

BusinessHorsens kan vælge at flytte en aktivitet fra en kategori til en anden, såfremt det findes mere relevant. 

Sådan findes vinderne

Juryen udvælger tre finalister til den endelige afstemning blandt gæsterne på Horsens Inspire torsdag den 7. november 2019. Hver deltagende virksomhed har én stemme.

Match for Fremtiden