Big, big data fra mobiltelefoner skal booste oplevelsesøkonomien i Horsens

Nyhed

01.03.2018

Big, big data fra mobiltelefoner skal booste oplevelsesøkonomien i Horsens

Danmarks største netværk af sensorer, der kortlægger turisters og handlendes færden, bliver nu virkelighed i Horsens Kommune. Her får en række turistattraktioner, hoteller og butiksområder installeret de nye sensorer, som fungerer ved at registrere signalet fra mobiler. Resultatet er data. Masser af data, som skal bruges til at udvikle mere målrettede tilbud til turister og bedre markedsføring.

BIG DATA – TURISME - OPLEVELSESØKONOMI

I starten af marts bliver 28 sensorer installeret rundt omkring i Horsens Kommune, blandt andet ved turistattraktioner som FÆNGSLET og Den Genfundne Bro, flere af områdets hoteller og i store dele af Horsens’ centrum.

Formålet med de nye sensorer er at få data. Såkaldt Big Data. Altså store anonymiserede datamængder, som skal bruges til at målrette tilbud til turisterne i og omkring Horsens, og derved at skabe sammenhæng mellem by-, kultur- og naturoplevelser.

Det er også muligt at koble data med vejrudsigter, og hvordan vejret rent faktisk har været, så der opnås viden om, hvordan vejret påvirker turisternes adfærd på fx regnvejrsdage.

- I dag har vi ikke nok viden om turisternes bevægelsesmønstre og data på, hvad de foretager sig, når de er ankommet til kommunen. Tager de besøgende, der kommer til en koncert på FÆNGSLET fx også en tur forbi Horsens centrum og shopper, og besøger de andre turistattraktioner, når de nu alligevel er her?

- Den slags spørgsmål får vi nu besvaret, og det giver os helt andre muligheder for at arbejde målrettet med at tilrettelægge og forbedre vores tilbud til turisterne og selvfølgelig med markedsføringen af vores område, forklarer turistchef i Kystlandet, Helle Berthold Rosenberg, der står bag det nye projekt.

Unikt indblik i kundebevægelser

Projektet vil give data og viden, som kan bruges i forskellige brancher. Både det typiske turisterhverv og detailhandlen i Horsens midtby. Derfor er byens cityforening, CityHorsens, også gået med i projektet.

- Vi er gået med i projektet, fordi det rummer et stort forretningspotentiale. Både for vores medlemmer i midtbyen og for Horsens som helhed. Med de her data kan vores butikker i højere grad basere deres forretning på fakta, fordi vi kan dokumentere, hvordan kunderne bevæger sig i gågader, cafégader og Bilka-området. 

- Mange af butikkerne har allerede butikstællere, og de data supplerer vi nu med unikke data for, hvordan kundestrømmen er omkring butikken. På den måde får butikkerne nye data og værktøjer, som de kan bruge direkte i udviklingen af deres forretning, forklarer citychef i CityHorsens, Cathrine Florian Bang.  

Horsens går forrest med data

Det nye sensornetværk er det andet netværk til dataindsamling, som bliver etableret i det østjyske på kort tid, efter det såkaldte LoRaWAN-netværk for nylig blev etableret af Horsens Kommune.

Udviklingen giver nye muligheder for erhvervslivet og er helt i tråd med Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi, der i høj grad satser på at bruge data til erhvervsudvikling. Horsens-borgmester Peter Sørensen er begejstret: 

- Der ligger et stort uforløst potentiale i at indsamle og bruge data på den rigtige måde. Med det nye værktøj får vores virksomheder, interesseorganisationer og vi som kommune endnu bedre betingelser for at arbejde for vækst og udvikling.

- Og så sætter indsatsen Horsens Kommune på landkortet, som et sted, hvor vi går forrest med at tage den nyeste teknologi i brug til erhvervs- og forretningsudvikling.

FAKTA OM PROJEKTET:

  • Kystlandet, turismesamarbejdet mellem Horsens og Odder Kommuner, står bag projektet, der bakkes op af bl.a. CityHorsens
  • Der bliver i første omgang installeret 28 sensorer på udvalgte steder i Horsens Kommune.
  • Med sensorerne bliver det muligt at kortlægge tendenser i de besøgendes adfærd og dermed se, om de besøger flere steder, når de er i Horsens Kommune.
  • Sensorerne i projektet fungerer ved at aflæse WIFI-signalet og dermed det såkaldte MAC-nummer på forbipasserendes mobiltelefoner.
  • De indsamlede data er anonymiserede, så det er ikke muligt at identificere enkeltpersoner på baggrund af målingerne.
  • De første sensorer installeres på Danmarks Industrimuseum og i Søndergade i Horsens fredag den 2. marts.