BusinessHorsens: Plads til forbedring af lokalt erhvervsklima

Nyhed

05.09.2017

BusinessHorsens: Plads til forbedring af lokalt erhvervsklima

Horsens Kommune går seks pladser tilbage i DI’s erhvervsklimamåling 2017 og er nu nummer 29 ud af 96 kommuner. Målingen viser, at der er plads til forbedring, særligt på infrastruktur og arbejdskraft, men der er også gode takter, som trækker i den rigtige retning. Samlet set går tingene den rigtige vej, mener BusinessHorsens.

ERHVERVSVENLIGHED

På trods af en mindre tilbagegang i årets erhvervsklimamåling ligger Horsens Kommune fortsat i den bedste tredjedel af landets kommuner mål på erhvervsvenlighed. Det konkluderer Dansk Industri i deres netop offentliggjorte måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

Horsens Kommune taber terræn på blandt andet infrastruktur og transport samt adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Her må en ny infrastrukturplan og flere tiltag for at tiltrække nye borgere og et større udbud af arbejdskraft dog forventes at give et løft. I hvert fald på sigt.

Samtidig er det positivt, at kommunen forbedrer sig på blandt andet sagsbehandling, erhvervsbeskatning, lokal planlægning og brug af private leverandører.

FAKTA:

DI har undersøgt virksomhedernes tilfredshed med det lokale erhvervsklima. På tværs af 96 kommuner har i alt 7.599 virksomheder besvaret et spørgeskema, der sammenholdes med 22 statistiske parametre.

I Horsens Kommune er der indhentet svar fra 94 ud af 340 adspurgte virksomheder. Besvarelserne repræsenterer 7.810 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 27,5 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.

Virksomhederne har bl.a. vurderet kommunernes overordnede erhvervsvenlighed og helt specifikke erhvervsvilkår som f.eks. skattetryk, kommunal sagsbehandling, adgang til arbejdskraft, infrastruktur, kommunernes image mv.

CITATER:

Erhvervsdirektør Signe Marie Smidt:

”Selvom Horsens Kommune oplever et lille fald, så er vi overordnet set positive på erhvervslivets vegne. En ny infrastrukturplan er på vej, regeringen kigger på E45 og der bliver arbejdet målrettet på at sikre virksomhederne et bredere udbud af arbejdskraft. Det er nogle af de områder, som vi har peget på skal forbedres, men vi ved også, at det kræver et langt, sejt træk.”

”Det er positivt med forbedringer på områder, som der hurtigt kan gøres noget ved. Fx den kommunale sagsbehandling, brugen af private virksomheder som leverandører og lokal planlægning. Udfordringen bliver at fastholde og fremme den udvikling og samtidigt komme i mål med de store udfordringer, vi har på infrastruktur og arbejdskraft.”

KONTAKT:

Erhvervsdirektør Signe Marie Smidt

Mail: ssm@businesshorsens.dk

Tlf: 22 83 24 42